Saco-S logotyp

Checklista för dig som är facklig representant i nämnd, styrelse eller liknande

Fackliga representanter i Uppsala universitets olika organ är viktiga länkar mellan styrelsens arbete och vad som händer i olika delar av universitetets verksamhet. Som facklig representant säkerställer du att Saco-S har insyn i universitetets verksamhet och du ansvarar för att uppdatera styrelsen om vad som sägs i dessa organ. Du bevakar även de beslut som tas i dessa organ samt deltar i diskussioner för att ge ett bredare medarbetarperspektiv på många frågor. Som facklig representant sitter du vanligen med närvaro- och yttranderätt men utan rösträtt i dessa organ.

Förarbete

 1. Du som facklig representant får en kallelse från nämnd, styrelse eller liknande.
 2. Handlingarna ligger ofta på en mötesyta på medarbetarportalen. (Gör gärna en pdf av handlingarna.)
 3. Skicka kallelsen och handlingarna till saco-s@uu.se.
 4. Läs igenom handlingarna och meddela styrelsen om du har sett något i kallelsen som är extra viktigt att bevaka ur ett fackligt perspektiv
 5. Styrelsen läser också igenom handlingarna och återkopplar om det är något på dagordningen som är extra viktigt att bevaka ur ett fackligt perspektiv.
  1. Om det är något på dagordningen som är extra viktigt att bevaka ur ett fackligt perspektiv kommer du och den person från styrelsen överens om hur vi ska hantera frågan. Olika sätt att hantera frågan kan vara:
   1. Styrelsen eller du som facklig representant meddelar arbetsgivaren innan mötet att det här är en fråga som nog behöver förhandlas innan beslut.
   2. Du som facklig representant lyfter upp frågan under mötet om det är en fråga som inte behöver förhandlas.
   3. Kontakta sammanträdets ordförande och flagga att en punkt behöver förhandlas innan den beslutas om.

Mötesarbete

 1. Du deltar i diskussioner där ett fackligt och/eller ett medarbetarperspektiv behövs.
 2. Om det dyker upp något som behöver förhandlas, meddela det vid mötet. Observera att det ibland dyker upp frågor som i förväg inte verkat vara av fackligt intresse, men där behovet av ett fackligt inspel och/eller ett medarbetarperspektiv framkommer under pågående möte.

Efterarbete

 1. Skicka en kort sammanfattning av mötet samt mötesprotokoll till saco-s@uu.se.
 2. Om du har funderingar om något får du gärna kontakta styrelsen och bolla frågor.
 3. Om styrelsen har funderingar om något kan någon från oss ta kontakt med dig.
 4. Du är också alltid välkommen att närvara på ett av våra styrelsemöten och berätta om vad som är på gång.

Exempel på sådant som behöver eller kan behöva förhandlas

 1. Verksamhetsplaner behöver alltid förhandlas.
 2. Strategiska dokument som reglerar:
  1. Hur mycket medarbetare ska arbeta med något, t.ex. lärarnas forskning eller undervisning.
  2. Medarbetares rättigheter, t.ex. doktoranders rätt till arbetsrum/ handledning när deras finansiering tar slut.
 3. Omorganisationer som t.ex:
  1. Byte av lokaler, nya lokaler.
  2. När verksamhet flyttas från en institution till en annan.
  3. När verksamhet läggs ner (det kan innebära att någon inte får ha kvar sitt jobb).
  4. När ny verksamhet tillkommer, t.ex. centrumbildningar.

Exempel på sådant som oftast inte behöver förhandlas

 1. Rekryteringsärenden - vilken professor som föreslås anställas.
 2. Kursplaner (så länge det inte handlar om en större ändring som innebär att medarbetare sägs upp).
 3. Mindre ändringar i budget, som exempelvis nya pengar från regeringen för något särskilt ändamål.
 4. Planer på olika typer av utredningar behöver som regel inte förhandlas, men sedan kan vi behöva förhandla om det föreslås förändringar i verksamheten utifrån resultaten av den aktuella utredningen.

Kontakt

 • E-post: saco-s@uu.se

 • Postadress:
  Saco-S-föreningen
  Box 533
  751 21 Uppsala

Besök oss

Thunbergsvägen 7A, Uppsala

Hitta hit (Google Maps)