Saco-S logotyp

Lönestatistik

På denna sida hittar du lönestatistiken för Uppsala universitet. Lönerna anges i kr/månad. Statistiken var senast uppdaterad i slutet på december 2023, det vill säga efter att 2023-års lönerevision blev klar. För de befattningar där det inte finns några siffror i statistiken nedan, så har vi tagit bort den för att minska risken att man ska kunna identifiera enskilda individers löner.

Längre ner på sidan under Hitta rätt i statistiken finns förklaringar om hur statistiken ska tolkas.

Nedan är lönestatistik för lärar- och forskaranställningar sorterat på de tre olika vetenskapsområdena:

Nedan är lönestatistik för övriga anställningar över hela universietet, det vill säga tekniska och administrativa (TA) befattningar.

Tabell med lönestatistik för jämförelse för adjunkter, lektorer, professorer och forskare mellan de tre olika vetenskapsområdena vid universitetet.

Befattning & vetenskapsområde

Minimum

10 %

Median

90 %

Maximum

Adjunkter HumSam

25 000

39 000

44 450

50 100

60 400

Adjunkter MedFarm

38 300

41 100

44 400

50 200

60 500

Adjunkter TekNat

38 000

41 500

47 100

53 300

57 000

Lektorer HumSam

42 500

49 100

53 800

59 300

77 800

Lektorer MedFarm

48 100

53 000

57 950

66 300

70 700

Lektorer TekNat

42 800

52 600

57 500

62 600

77 000

Professorer HumSam

60 100

67 500

79 000

89 800

106 800

Professorer MedFarm

71 300

75 800

83 200

88 400

104 400

Professorer TekNat

74 000

75 300

85 600

100 000

128 000

Forskare HumSam

38 600

42 800

46 300

52 900

96 000

Forskare MedFarm

38 000

39 800

44 000

52 400

100 000

Forskare TekNat

36 000

38 500

42 500

50 500

72 100

Hitta rätt i statistiken

För dig som inte är bekant med Uppsala universitets lönestatistik och hur den ska utläsas så finns det flera saker som kan vara bra att veta.

Vilken kategori tillhör jag?

De befattningar som hör till lärar och forskaranställningar är:

 • Forskarassistent
 • Forskare
 • Gästprofessor
 • Postdoktor
 • Professor
 • Seniorforskare
 • Seniorprofessor
 • Universitetsadjunkt
 • Universitetslektor
 • Universitetslektor, biträdande

För lärare och forskare sorteras statistiken utefter Uppsala universitets tre olika vetenskapsområden vilka är:

 1. Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap (HumSam) som innehåller 6 fakulteter och totalt 39 institutioner och enheter.
 2. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci (MedFarm) som innehåller 2 fakulteter och totalt 24 institutioner, centrumbildningar och enheter.
 3. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap (TekNat) som innehåller 1 fakultet, 5 sektioner och totalt 33 institutioner och enheter.

Klicka på vetenskapsområdena ovan för att ta reda på vilka institutioner och avdelningar som hör under vilket vetenskapsområde för att hamna rätt i statistiken.

Alla övriga befattningar, så kallad teknisk och administrativ personal, är samlade i ett separat dokument, dessa är inte sorterade på de tre vetenskapsområdena, utan hela universitetet.

Vad betyder siffrorna?

 • Minimum (Min) betyder den lägsta lönen som en person i den befattningen har och Maximum (Max) betyder den högsta lönen en person i den befattningen har.
 • 10 % betyder den tionde percentilen, det vill säga 90 % av lönerna för den befattningen är större än siffran som anges och 10 % är mindre än denna siffra.
 • 90 % betyder den nittionde percentilen, det vill säga 10 % av lönerna för den befattningen är större än siffran som anges och 90 % är mindre än denna siffra.
 • Median är i detta fall den lön som ligger precis i mitten av alla löner för den befattningen, det finns alltså exakt lika många individuella löner under den lönen som över den lönen.
 • Antal betyder hur många som hade befattningen vid den tidpunkt som statistiken togs ut.

Kontakt

 • E-post: saco-s@uu.se

 • Postadress:
  Saco-S-föreningen
  Box 533
  751 21 Uppsala

Besök oss

Thunbergsvägen 7A, Uppsala

Hitta hit (Google Maps)