Saco-S logotyp

Lönejustering

Vid några tillfällen kan prefekten/ motsvarande fatta beslut om ny lön mellan lönerevisionerna. Det är exempelvis:

 1. Vid byte av arbete eller arbetsuppgifter
 2. Vid befordran av adjunkt till lektor, lektor till professor
 3. Vid ny kompetens (doktorsexamen, excellent lärare, docent)
 4. Vid återgång i arbete efter ledighet
 5. Vid särskilda skäl (brist- respektive nyckelkompetens)

Informationen nedan baseras på Riktlinjer för lönetillägg och andra villkor vid särskilda uppdrag samt ändring av lön vi befordran och ny kompetens.

Ändring av lön vid befordran

Beslut om ny lön gäller från och med månadsskiftet efter att beslut om befordran fattas.

Notera: Om en biträdande universitetslektor blir universitetslektor sätts en ny individuell lön.

Vid befordran från universitetsadjunkt till universitetslektor

När en anställd befordras från universitetsadjunkt till universitetslektor ska lönen höjas med 3 000 kronor per månad.

Vid befordran från universitetslektor till professor

När en anställd befordras från universitetslektor till professor ska lönen höjas med 6 000 kronor per månad.

Ändring av lön vid ny kompetens

Beslut om ny lön gäller från och med månadsskiftet efter att den nya titeln erhållits. Beslut om ny lön omfattar inte såkallad direktbefordran, det vill säga när en anställd befordras i samband med en nyanställning.

Docent

När en anställd under pågående anställning antas som docent vid Uppsala universitet ska lönen höjas med 3 000 kronor per månad, under förutsättning att docentkompetens bedöms relevant för befattningen (För anställda inom lärarkategorierna samt anställda med befattningen forskare är docentkompetens alltid att anse som relevant för befattningen.). Antagning som docent vid annat lärosäte ger ingen lönejustering.

Excellent lärare

När en anställd under pågående anställning antas som excellent lärare vid Uppsala universitet ska lönen höjas med 3 000 kronor per månad. Antagning som excellent lärare vid annat lärosäte ger ingen lönejustering.

Doktor

När en anställd under pågående anställning erhåller doktorsexamen ska lönen höjas med 2 500 kronor per månad, under förutsättning att vetenskaplig kompetens bedöms relevant för befattningen. (Gäller även för doktorsexamen som erhålls vid annat lärosäte. Anställning som doktorand eller assistent med doktoranduppgifter vid Uppsala universitet omfattas inte av höjning av lönen vid ny kompetens i form av erhållen doktorsexamen enligt denna riktlinje.) (För anställda inom lärarkategorierna är vetenskaplig kompetens alltid att anses som relevant för befattningen.)

Kontakt

 • E-post: saco-s@uu.se

 • Postadress:
  Saco-S-föreningen
  Box 533
  751 21 Uppsala

Besök oss

Thunbergsvägen 7A, Uppsala

Hitta hit (Google Maps)