Saco-S logotyp

Lönetillägg för särskilt uppdrag

Informationen nedan kommer från Riktlinjer för lönetillägg och andra villkor vid särskilda uppdrag samt ändring av lön vid befordran och ny kompetens.

Med särskilt uppdrag menas uppdrag som prorektor, vicerektor, vice ordförande i områdesnämnd, rektorsråd, dekan, föreståndare, biträdande föreståndare, prefekt, biträdande prefekt, studierektor och programansvarig eller motsvarande. I vissa fall kan lönetillägg erhållas även för annat särskilt uppdrag.

För att främja en rimlig arbetsbelastning och god kvalitet på det arbete som utförs ska arbetsuppgifter som omfattas av ett särskilt uppdrag rymmas inom den totala ordinarie årsarbetstiden. Andra arbetsuppgifter ska minskas i motsvarande omfattning. En anställd ska i normalfallet inte ha flera särskilda uppdrag samtidigt. Uppdrag som prefekt ska i normalfallet inte kombineras med andra särskilda uppdrag.

Lönetillägget för särskilda uppdrag utbetalas i sin helhet, oavsett omfattning för det aktuella uppdraget (Vid arbete på deltid påverkas emellertid lönetillägget i motsvarande grad, se Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T, kapitel 6.).

Kontakt

  • E-post: saco-s@uu.se

  • Postadress:
    Saco-S-föreningen
    Box 533
    751 21 Uppsala

Besök oss

Thunbergsvägen 7A, Uppsala

Hitta hit (Google Maps)