Saco-S logotyp

Saco-S vid Uppsala universitet

Den lokala Saco-S-föreningen som bevakar dina arbetsvillkor vid Uppsala universitet.

Korta fakta om Saco-S vid UU

Saco-S-föreningen vid Uppsala universitet representerar ca 4 000 Saco-medlemmar från 18 förbund och 7 lokal-lokala Saco-S-föreningar.

Sveriges universitetslärarförbund, SULF, är det största förbundet med ca 1 800 medlemmar och är därmed också kontaktförbundet vid Uppsala universitet. SULF har en lokalförening vid Uppsala universitet som har nära samarbete med Saco-S-föreningen.

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en politiskt oberoende centralorganisation som består av 21 självständiga fackförbund och yrkesförbund. Sacoförbunden har tillsammans ca 960 000 akademiker som är medlemmar, vilka är studenter, forskare, lärare, egenföretagare eller anställda.

Sacos statligt anställda akademiker företräds av förhandlingsorganisationen Saco-S, som driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart. Saco-S tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet. I Saco-S ingår 18 Sacoförbund.

Kontakt

  • E-post: saco-s@uu.se

  • Postadress:
    Saco-S-föreningen
    Box 533
    751 21 Uppsala

Besök oss

Thunbergsvägen 7A, Uppsala

Hitta hit (Google Maps)