Aktuellt

Korta fakta

Saco-S-föreningen vid Uppsala universitet representerar ca 4 000 Saco-medlemmar från 18 förbund och sju lokal-lokala Saco-S-föreningar.

Sveriges universitetslärarförbund, SULF, är det största förbundet med ca 1 800 medlemmar och är därmed också kontaktförbundet vid Uppsala universitet. SULF har en lokalförening vid Uppsala universitet som har nära samarbete med Saco-S-föreningen.

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en politiskt oberoende centralorganisation som består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund. Saco-förbunden har tillsammans ca 940 000 akademiker som är medlemmar, vilka är studenter, forskare, lärare, egenföretagare eller anställda.

Sacos statligt anställda akademiker företräds av förhandlingsorganisationen Saco-S, som driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart. Saco-S tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldra­ledighet. I Saco-S ingår 19 Sacoförbund.

Senast uppdaterad: 2022-09-23