​Välkommen till Saco-S vid Uppsala universitet!

Sommarstängt mellan den 4 juli och 16 augusti

Saco-S vid Uppsala universitet stänger för sommaren mellan den 4 juli och den 16 augusti. Skulle det vara något akut under sommaren rekommenderar vi er att ta kontakt med medlemsförbundens sommarjour. Här finns länkar till de olika medlemsförbunden: https://www.saco.fackorg.uu.se/kontakt/forbunden/

Saco-S is closed during the summer, click here for more information in English: https://www.saco.fackorg.uu.se/?languageId=1

2020-06-25
Hur väljs skyddsombud?

Saco-S-föreningen har arbetat fram ett dokument om hur val av skyddsombud ska gå till. Läs dokumentet här: https://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/skyddsombud/att-valja-skyddsombud/

2020-06-22
Medlemsbrev

Läs i det senaste medlemsbrevet om varför det är viktigt att ha en tjänstgöringsplan.
Read in the latest newsletter about why it is important to have a work task plan.

2020-06-09
Med anledning av artikeln i UNT (Kirsi Höglund, ordförande)

Universitetskollegiet har idag röstat om vem man ska föreslå till rektor. Inför omröstningen publicerades det en artikel i dagens UNT med rubriken Nu röstar universitetet om ny rektor - utan facken, men en klickbait-rubrik på webben Striden om rektorsposten tätnar: "Honom vill vi inte ha". Klickbait-rubriken är olycklig då personfrågan överhuvudtaget inte var mitt fokus.

Mitt fokus var ett minskat medarbetarinflytande i samhället i stort. Det handlade om en oro för att de fackliga frågorna marginaliseras också vid Uppsala universitet, nu när facket inte längre är en av valkorporationerna i hörandeförsamlingen. Till skillnad från tidigare val behövde kandidaterna inte längre fundera på om de fackliga representanterna hade några särskilda frågor. De behövde inte "vinna våra röster", om man uttrycker sig krasst. Det var också det jag upplevde hände vid hörandet när en av kandidaterna inte sa sig veta vad Medbestämmandelagen (MBL) innebär. 

Det är olyckligt att den kandidaten pekades ut i artikeln. Jag ville inte att fokus skulle hamna på personfrågan. Jag hade chansen att rätta till det när jag fick korrekturläsa texten, men jag missade det. Det är jag ledsen för.

Poängen från min sida var hela tiden att de fackliga frågorna - som medarbetarinflytande - tappar mark när facken inte längre får vara med och rösta i rektorsvalet.

2020-06-08
Är det svårt att få tag på oss?

Det kan vara svårt att få tag på oss just nu via telefon, men skicka gärna ett mejl, så svarar vi så fort vi kan.

2020-04-20
Covid-19 - Undervisande medlemmar

Tänk på att dokumentera den extra tid ni lägger ner i och med den extraordinära situation som råder. För att den tiden ska räknas som övertid, behöver den vara beordrad, i annat fall ska den räknas in i den ordinarie årsarbetstiden. Är det så att ni lägger ner mer tid på undervisning i år och därmed mindre tid till forskning/kompetensutveckling, så har ni rätt att det justeras inom fem år. 

2020-04-20
Covid-19 - Doktorander

Saco-S vid Uppsala universitet jobbar särskilt med doktorandernas situation just nu. Vi är medvetna om att vissa doktorander har drabbats hårt av att fältarbeten och konferenser blir inställda, laborationer inte går att genomföra och handledare blir sjuka eller är svåra att få tag på. Detta drabbar inte bara doktorander som är i slutet på utbildningen, utan kanske särskilt dem som är mitt i sitt doktorandprojekt. Vår rekommendation är att dokumentera hur Covid-19-situationen har påverkat ert arbete och ta med det i den individuella studieplanen!

2020-02-12
Medlemsbrev

I det senaste medlemsbrevet om möjligheten att tentera upp redan godkända betyg.
In the latest newletter about the possibility to resit exams for higher grades.