​Välkommen till Saco-S-rådet!

2019-09-13
Löneseminarier/Salary Seminars
23/9 09:00-10:30 Lokal/Room: A9:011b, BMC (svenska/Swedish)
27/9 15:15-16:30 Lokal/Room: 2005, Ångström (engelska/English)
​30/9 09:00-10:00 Lokal/Room: G222, Ekonomikum och B43, Campus Gotland (svenska/Swedish)

2019-09-04
Löneförhandlingarna - Salary revision 2019
Du hittar förhandlingsunderlagen här.
You find the Negotiation Material here.

2019-08-29
Medlemsbrev - Newsletter
Det senaste medlemsbrevet hittar du här.
You find the latest newsletter here.

2019-08-13
Löneförhandlingarna - doktorandlönestegen
​De nya doktorandlönerna blev klara innan sommaren. De gäller från och med 1 oktober 2019. Arbetet med lönerevisionen i stort fortsätter med förhandlingar och seminarier.

2019-06-25
Lönestatistik
Den senaste lönestatistiken hittar du här.

2019-04-05
Universitetsgemensam IT
Den 23 april 10:00-11:00 kommer universitetet att hålla ett öppet informationsmöte om den kommande IT-förändringen inom universitetet. Mötet vänder sig till alla som är intresserade, och framför allt till dig som kommer att ingå i den nya avdelningen Universitetsgemensam IT. Detta är en viktig fråga och Saco-S-rådet uppmuntrar alla berörda gå och lyssna, diskutera och ställ frågor om förändringen och den nya verksamheten. Plats: Ihresalen, Engelska parken.
Läs delrapporten här.

2019-04-05
Förenad anställning
Saco-S-rådet arbetar fortfarande med att räta ut de frågetecken som har funnits kring förenade anställningar. Saco-S-rådet vill påminna alla om att en ”förenad anställning” som adjunkt, lektor eller professor, är en 100 % statlig anställning. De lagar, centrala och lokala kollektivavtal som reglerar statliga universitetsläraranställningar gäller för förenade anställningar.
http://www.saco.fackorg.uu.se/lagar-och-avtal/förenad-anställning