Aktuellt

Korta fakta

Saco-S-föreningen vid Uppsala universitet representerar ca 4 000 Saco-medlemmar från 18 förbund och 7 lokal-lokala Saco-S-föreningar.

Sveriges universitetslärarförbund, SULF, är det största förbundet med ca 1 800 medlemmar och är därmed också kontaktförbundet vid Uppsala universitet. SULF har en lokalförening vid Uppsala universitet som har nära samarbete med Saco-S-föreningen.

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en politiskt oberoende centralorganisation som består av 21 självständiga fackförbund och yrkesförbund. Sacoförbunden har tillsammans ca 960 000 akademiker som är medlemmar, vilka är studenter, forskare, lärare, egenföretagare eller anställda.

Sacos statligt anställda akademiker företräds av förhandlingsorganisationen Saco-S, som driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart. Saco-S tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldra­ledighet. I Saco-S ingår 18 Sacoförbund.

Senast uppdaterad: 2024-04-08