​Välkommen till Saco-S vid Uppsala universitet!

2020-01-08
​Nya Riktlinjer för lönetillägg och andra villkor vid särskilda uppdrag samt ändring av lön vid befordran och ny kompetens gäller från och med årsskiftet.
Läs riktlinjerna i sin helhet här.

2019-12-18
Medlemsbrev - Newsletter
Det senaste medlemsbrevet hittar du här.
You find the latest newsletter here.

2019-12-04
Lönerevisionen är klar

​2019-års lönerevision är klar. Det råder förhandlingssekretess kring det som sagts vid förhandlingarna. Det är din lönesättande chef som ska förklara din nya lön (utifrån arbetsuppgifter, ansvar och prestation).

Vid anmälan till Försäkringskassan gäller 2019-10-01 för doktorander och assistenter med doktoranduppgifter, för alla andra gäller 2019-12-02.

2019-12-02
Vi är nu en Saco-S-förening!
​Årsmötet beslöt att bilda en Saco-S-förening vid UU. Föreningen tar över alla Saco-S-rådets uppgifter. Den stora skillnaden är rösträtten som i och med detta går över till alla medlemmar från att tidigare ha legat hos de ledamöter som medlemsförbundet haft ansvar för att utse. Styrelsen ökade också från fem ledamöter till sju ledamöter och en suppleant. Per Sundman är kvar som ordförande året ut. Efter det tar Kirsi Höglund över ordförandeklubban.
Läs hela brevet till medlemmarna.

2019-11-15
Arbetstidsavtal för biträdande lektorer och lärare med förenad anställning
Saco-S-rådet har tecknat ett tidsbegränsat avtal som gäller från 191201 till 210228. Hela avtalet och förhandlingsprotokollet hittar du här.

2019-08-13
Löneförhandlingarna - doktorandlönestegen
​De nya doktorandlönerna blev klara innan sommaren. De gäller från och med 1 oktober 2019. Arbetet med lönerevisionen i stort fortsätter med förhandlingar och seminarier.

2019-06-25
Lönestatistik
Den senaste lönestatistiken hittar du här.