Saco-S logotyp

Saco-S-föreningens styrelse

Saco-S-föreningen har styrelsemöte en gång i veckan då styrelsen diskuterar vad som händer ute på universitetet. Det kan vara aktuella utredningar, arbetsmiljöfrågor, omorganisationer, övertaligheter eller olika typer av individärenden. Styrelsen behandlar även veckans förhandlingsunderlag när det gäller rekrytering, löner och varsel av tidsbegränsat anställda vid universitetet. Dessutom är det styrelsen som på delegation av föreningen utser förtroendevalda i olika nämnder och styrelser, samt de skyddsombud som är medlemmar i ett Saco-förbund. Saco-S-föreningens styrelsemöten är protokollförda och publiceras fortlöpande på sidan Mötesprotokoll som ligger under sidan Nyheter.

Styrelsen består av följande personer:

 • Ordförande: Robert Malmgren, studievägledare, Institutionen för biologisk grundutbildning. Ansvarar för universitetsövergripande arbetsmiljöfrågor. Har övergripande ansvar för verksamheten för Saco-S vid Uppsala universitet.
 • Vice ordförande: Lars Madej, adjunkt, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
 • Ledamot: Petra Eriksson, adjunkt, Konstvetenskapliga institutionen. Ansvarar för medlemsärenden på Campus Gotland.
 • Ledamot: Claes Thorén, lektor, Institutionen för informatik och media.
 • Ledamot: Michael Papenbrock, forskare, Institutionen för fysik och astronomi.
 • Ledamot: Banafsheh Seyyed Khezri, biomedicinsk analytiker, Institutionen för biologisk grundutbildning.
 • Ledamot: Thomas Ekstrand, lektor, Teologiska institutionen.
 • Ledamot: Ulrika Persson-Fischier, universitetsadjunkt, Institutionen för kvinnors och barns hälsa.
 • Ledamot: Serdar Temiz, lektor, Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik.
 • Suppleant: Johanna Norberg Hägglund, adjunkt, Företagsekonomiska institutionen.
 • Suppleant: Henning Henschel, lektor, Institutionen för läkemedelskemi.

För att komma i kontakt med styrelsen, maila Saco-S-föreningens funktionsadress: saco-s@uu.se.

Kontakt

 • E-post: saco-s@uu.se

 • Postadress:
  Saco-S-föreningen
  Box 533
  751 21 Uppsala

Besök oss

Thunbergsvägen 7A, Uppsala

Hitta hit (Google Maps)