Saco-S logotyp

FAQ om fackligt förtroendeuppdrag

Kan min chef säga nej till att jag jobbar fackligt?
- I princip kan chefen inte säga nej, eftersom att arbetstagare har rätt att engagera sig fackligt. Men vi rekommenderar att man är överens med sin chef. Det vore trist om det fackliga uppdraget blir en orsak till en konflikt mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Hur finansieras det fackliga uppdraget?
- Om du har ett fackligt uppdrag så betalas det av universitetet centralt. Din institution/avdelning betalar alltså inte för detta arbete.

Jag har anställning som doktorand, får jag förlängning på min anställning?
- Ja, fackligt uppdrag ger rätt till förlängning av anställning i samma grad som det fackliga uppdraget är. Det innebär att om en doktorand har ett fackligt uppdrag på 10 % ska det ge förlängning motsvarande 10 %.

Jag har en tidsbegränsad anställning som forskare, får jag förlängning på min anställning?
- Nej, en tidsbegränsat anställd forskare har inte rätt till förlängning.

Fackligt arbete och Covid-19?
- Saco-S vid Uppsala universitet sitter i Gula villan och det är lätt att hålla avstånd där. Det är ofta bara några få personer på plats i villan. Hittills under pandemin har vi alla arbetat hemifrån, men nu under våren arbetar vi några dagar i veckan på plats. Vid normala omständigheter föredrar vi att man arbetar på plats, men det går att göra undantag från det om det finns goda skäl till det. Är du representant behöver du inte komma till Gula villan och arbeta.

Arbetstider?
- Arbetstiderna är flexibla på det sätt att det beror på vilken dag i veckan som passar bäst för den förtroendevalda. Vi önskar dock att det ska finnas en regelbundenhet, så att vi kan planera arbetet på arbetsplatsen. Vi har bara ett begränsat antal skrivbord.

Kontakt

  • E-post: saco-s@uu.se

  • Postadress:
    Saco-S-föreningen
    Box 533
    751 21 Uppsala

Besök oss

Thunbergsvägen 7A, Uppsala

Hitta hit (Google Maps)