Saco-S logotyp

Jobba hos oss

Vi söker representanter!

Saco-S söker medlemmar som är intresserade av att engagera sig i det fackliga arbetet vid Uppsala universitet och främja situationen för alla medarbetare vid lärosätet.

Som fackliga representant i något av Uppsala universitets olika organ är du en viktig länk mellan Saco-S-föreningens styrelses arbete och vad som händer i olika delar av universitetets verksamhet. Som facklig representant säkerställer du att Saco-S har insyn i universitetets verksamhet och du ansvarar för att uppdatera styrelsen om vad som sägs i dessa organ.

Du bevakar även de beslut som tas i dessa organ samt deltar i diskussioner för att ge ett bredare medarbetarperspektiv på många frågor. Eftersom svenska är det språk som används i nämnderna och styrelserna så behöver man som representant kunna förstå och prata svenska.

Som facklig representant sitter du vanligen med närvaro- och yttranderätt men utan rösträtt i dessa organ.

Vanligen har dessa nämnder/ styrelser har möten ungefär 2-5 gånger per termin. Inklusive för- och efterarbete brukar ett representantskap ta ca 25-30 timmar per termin.

De nämnder/ styrelser vi söker representanter till är:

 • Juridiska fakultetsnämnden
 • Rådet för lika villkor
 • Områdesnämnden för medicin och farmaci
 • Styrelsen för institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
 • Styrelsen för institutionen för socialt arbete
 • Beredningsgruppen för institutionen för fysik och astronomi

På dessa sidor hittar du mer information om vad det innebär att vara representant:

Vi hoppas att du är intresserad av att engagera dig i arbetet inom en nämnd eller styrelse! Om du vill bli representant så anmäl ditt intresse och skicka med en presentation av dig till saco-s@uu.se så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Kontakt

 • E-post: saco-s@uu.se

 • Postadress:
  Saco-S-föreningen
  Box 533
  751 21 Uppsala

Besök oss

Thunbergsvägen 7A, Uppsala

Hitta hit (Google Maps)