Saco-S logotyp

Styrelsemötesprotokoll

Sidan är under uppbyggnad. Protokollen kommer att läggas upp inom kort.

Saco-S-föreningens styrelse sammanträder en gång i veckan under terminstid för att gå igenom aktuella ärenden. Dessa sammanträden protokollförs och publiceras på här på hemsidan för att våra medlemmar ska ha en möjlighet att se hur styrelsen arbetar och för att informera om vad som är på gång. Det handlar om individärenden där Saco-S-styrelsen hjälper enskilda medlemmar, anställningsärenden, rekryteringsärenden, utseende av skyddsombud samt representanter till olika universitetsorgan och andra förhandlingar.

En hel del av ärendena är av känslig eller konfidentiell art och därför återges dessa ärenden mer summariskt i protokollen.

Kontakt

  • E-post: saco-s@uu.se

  • Postadress:
    Saco-S-föreningen
    Box 533
    751 21 Uppsala

Besök oss

Thunbergsvägen 7A, Uppsala

Hitta hit (Google Maps)