Saco-S logotyp

Senaste nytt - medlemsbrev februari 2024

Distansarbetesavtal

I höstas arrangerade Saco-S-föreningen diskussionsseminarier om distansarbete för att kunna driva rätt frågor när vi arbetar för ett distansarbetesavtal. Arbetet med detta har fortsatt och vi kommer att inom kort att skicka in yrkanden till det tänkta avtalet till arbetsgivaren. Sedan får vi se vad de svarar, om de är intresserade av att teckna ett kollektivavtal kring distansarbete och vilka frågor som de är intresserade av att förhandla kring. Vi kommer att hålla medlemmar uppdaterade i frågan så snart vi har ny information.

Årsmöte

Är du intresserad av att arbeta fackligt eller är det något som du tycker att Saco-S-föreningen borde arbeta med under det kommande läsåret? Delta på plats eller digitalt på årsmötet den 23 april! Årsmötet inleds med ett seminarium om semester – vilka rättigheter har vi medarbetare, vad händer med sparad semester när vi lämnar vår anställning, hur fungerar egentligen schablonsemestern m.m.

Det är viktigt att du som medlem nyttjar din demokratiska möjlighet att påverka verksamheten. Om du är intresserad av att arbeta fackligt kontakta valberedningens sammankallande Eric Stempels.

Datum och tid: 23 april 2024 kl. 13:15-16:00
Seminarium om semester: kl 13:15-14:00
Årsmöte: kl 14:15-16:00
Plats: Friessalen, EBC eller Digitalt via Zoom

Alla medlemmar är välkomna! Om du kommer att delta på plats och vill ha fika, anmäl din närvaro och eventuella kostpreferenser/ allergier till saco-s@uu.se.

Kommande seminarier

Saco-S-föreningen arbetar på att arrangera olika seminarier för att stötta och informera medlemmar om olika frågor. Följande seminarium är planerat, ytterligare kommer att komma under terminen:

5 april kl 12:15-13:00 (digitalt): Om pensionssystemet

Vi kommer att höra av oss separat angående seminarier men håll också koll här på vår webbsida.

Har du erfarenhet av att arbeta med språk och textredigering?

Universitetet är en internationell arbetsplats och därför är det viktigt att även våra internationella medarbetare som ännu inte kan svenska också får information om sina rättigheter och om den fackliga verksamheten vid universitetet.

Saco-S-föreningen söker just nu en person som är intresserade att arbeta med att se till att vår information finns tillgänglig både på svenska och engelska. Du behöver ha kunskap om eller erfarenhet av översättning och gärna också viss erfarenhet av textredigering som ”editor”.

Det fackliga arbetet bedrivs inom ramen för din vanliga anställning, vilket innebär att du behöver ha en anställning för att kunna få förtroendemannatid till uppdraget. Om du är intresserad av att engagera dig, hör av dig till saco-s@uu.se!

Kontakt

  • E-post: saco-s@uu.se

  • Postadress:
    Saco-S-föreningen
    Box 533
    751 21 Uppsala

Besök oss

Thunbergsvägen 7A, Uppsala

Hitta hit (Google Maps)