Saco-S logotyp

Lönerevisionen

2023-års löneförhandlingar är nu klara för alla. De nya lönerna gäller från 1 oktober 2023, vilket innebär att de som har fått en högre lön får en retroaktiv utbetalning från det datumet. Om du har ersättning från Försäkringskassan är det viktigt att meddela dem din nya lön.

 • Information om lönerevisionsprocessen vid universitetet (kommer snart)
 • Vanliga frågor och svar (FAQ) om lönerevision (kommer snart)
 • Filmer om lönerevisionen (kommer snart)

Viktiga datum för sjukskrivna eller föräldralediga

Avtalet om doktorandlönerna skrevs under 2023-12-07 och universitetet i övrigt 2023-12-01. Dessa datum är viktiga för er som har ersättning från Försäkringskassan.

Tidplan 2023

Lönerevisionen 2023 gäller från 1 oktober 2023. Det innebär att de framåtblickande utvecklingssamtalen borde äga rum under våren och de tillbakablickande lönesamtalen och lönesättande samtalen borde äga rum runt sommaren och under hösten. Saco-S vid Uppsala universitet får förhoppningsvis arbetsgivarens bud i början på oktober och då kan vi arbeta med det under oktober månad. Bordsförhandlingarna pågår i så fall då under större delen av november och avslutas förhoppningsvis i början på december. Om allt går enligt plan betalas de nya lönerna ut med decemberlönen. Men i år är det centrala avtalsförhandlingar, vilka kan bli försenade. Då kan universitetets process i sin tur även försenas. Film om retroaktiv utbetalning där vi tar upp hur centrala avtalsförhandlingar kan påverka universitetets lönerevisionsprocess.

Sifferlöst avtal

Egentligen är Saco-S avtal sifferlöst, men det är klart att institutionerna har fått siffror att hålla sig till. Universitetet har varit tydligare i år än tidigare om att det är lönen efter revision som står i fokus och inte höjningen i sig. Alltså handlar det om att du ska få rätt lön, inte om vilken procentuell höjning du får. Det innebär att om två medarbetare har ungefär likvärdiga arbetsuppgifter och ungefär likvärdiga prestationer, så ska även lönen vara ungefär likvärdig. Det i sin tur kan innebära att om den ena hade en lägre lön innan revisionen, att denna kanske får en högre höjning än den som hade en högre lön innan revisionen. Ibland när det är stora löneskillnader kan justeringarna ta mer än en lönerevision att komma till rätta med. Film om vad rätt lön innebär.

Lokal förhandling eller lönesättande samtal?

De flesta Saco-S-medlemmar på Uppsala universitet omfattas av lokal förhandling, vilken förbereds genom lönesamtal. Endast Saco-S-medlemmarna på universitetsförvaltningen, Internrevisionen, UU Innovation, UU Samverkan och universitetsbiblioteket har lönesättande samtal.

Doktorandlönerna

Doktoranderna har en lönestege och den revideras i särskild ordning. Den brukar revideras per den 1 oktober, precis som med övriga löner vid universitetet. Den senaste doktorandstegen.

Föräldraledighet

Informationen om föräldraledighet är hämtad från medarbetaringången.

Den retroaktiva beräkningen av det här tillägget vid föräldraledighet sker vid två tillfällen, det första i månaden efter att den retroaktiva månadslönen betalats ut och det andra i samband med lönekörningen i september.

För att få del av den retroaktiva ersättningen måste du ha skickat in dina utbetalningsbesked från Försäkringskassan för perioden 2022-10-01—2022-11-30 till Löneenheten senast den 5 september 2023. Från och med den 1 december 2022 finns rätt lön inlagd i systemet och ingen retroaktiv beräkning behövs. För doktorander beräknas rätt lön ligga i systemet från och med den 1 oktober 2022 (avtalet skrevs under den 21 september 2022), vilket medför att ingen retroaktivitet är aktuell och att doktorander därmed inte berörs av ovanstående. Efter 5 september 2023 ges inget retroaktivt tillägg för perioden.

Har du redan lämnat in beskeden behöver du inte skicka in dem på nytt.

Sjukfrånvaro

Informationen om sjukfrånvaro är hämtad från medarbetaringången.

När det gäller sjukfrånvaron sker den retroaktiva beräkningen med automatik, baserat på de sjukintyg du lämnat in. Du behöver inte göra något mer för att få den retroaktiva ersättningen för sjukfrånvaron.

Förhandlingsunderlag

Saco-S vid Uppsala universitet har precis som tidigare år skickat ut förhandlingsunderlag i början på september som ni medlemmar kan fylla i och skicka tillbaka till oss. Vi använder underlaget för att föreslå en ny lön för dig och sedan för att argumentera för den lön som vi har föreslagit. Sista dag för inlämning av förhandlingsunderlagen till oss är 28 september 2023. Observera att doktorander och de som har lönesättande samtal inte behöver skicka in något underlag till oss.

Löneseminarier

Saco-S vid Uppsala universitet höll i löneseminarier. Syftet med dessa var att förklara lönerevisionsprocessen och svara på era frågor. Datum för löneseminarierna var den 30 augusti kl 15:15-16:00 (svenska), den 1 september kl 12:15-13:00 (engelska) och den 5 september kl 9:15-10:00 (svenska).

Lönestatistik

På Saco-S-föreningens webbsida finns lönestatistik som kan vara bra att ha till hands när man funderar över hur ens lön förhåller sig till andras.

Kontakt

 • E-post: saco-s@uu.se

 • Postadress:
  Saco-S-föreningen
  Box 533
  751 21 Uppsala

Besök oss

Thunbergsvägen 7A, Uppsala

Hitta hit (Google Maps)