Saco-S logotyp

Förlängning av anställning som doktorand

På denna sida och dess undersidor har vi samlat information om vad man kan få förlängning för och vad regler och riktlinjerna säger. Högskoleförordningen sätter grunden för vad en doktorand kan få förlängning för.

Den sammanlagda anställningstiden får dock vara längre än vad som anges i tredje stycket, om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Förordning (2009:933).

- Högskoleförordningen 5 kap, 7 §

Huvudreglen är att forskarutbildningen motsvarar fyra år på heltid. Det innebär att doktorander kan i vissa fall få förlängning av sin anställning. I menyn kan du hitta undersidor med information om förlängning för förtroendeuppdrag, förlädraledighet och för vård av sjukt barn.

Kontakt

  • E-post: saco-s@uu.se

  • Postadress:
    Saco-S-föreningen
    Box 533
    751 21 Uppsala

Besök oss

Thunbergsvägen 7A, Uppsala

Hitta hit (Google Maps)