Huvudskyddsombud

Det finns i dagsläget sju (7) skyddsområden som huvudsakligen ligger vid campusområdena vid Uppsala universitet. Varje block leds av ett huvudskyddsombud (HSO), som har ca 20 % nedsättning i arbetstid för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Huvudskyddsombudens uppgift är att samordna skyddsombudens verksamhet genom att:

 • vara en resurs för arbetsgivaren i förändringar som rör arbetsmiljön
 • medverka i möten med personalorganisationerna
 • delta i huvudskyddsombudsmöten
 • utöva närvaro – och yttranderätt vid möten med prefektråd eller intendenturstyrelse
 • sammankalla och leda möten med skyddsombuden inom det egna blocket
 • vara tillgänglig på telefon och e-post vid akuta frågor och problem
 • informera och ordna utbildning för skyddsombud inom det egna blocket
 • verka för att skyddsombud finns vid alla institutioner inom det egna blocket
 • informera arbetsgivaren om skyddsombudens roll samt medverka vid rekryteringen av skyddsombud
 • vidareutbilda sig och hålla sig väl informerad om relevanta arbetsmiljöfrågor
 • samverka med andra huvudskyddsombud och arbetsgivaren över blockgränserna i svåra arbetsmiljöfrågor
 • medverka till lösningar av enskilda arbetsmiljöproblem

(Länk: Alla huvudskyddsombud vid Uppsala universitet)