Arbetsordningen

2019-01-11
​Saco-S-rådet är kallat till MBL-information enligt MBL § 19 den 17 januari. Ärendet är: Revidering av universitetets arbetsordning. Med kallelsen har universitetet skickat dessa två dokument.

Förslag: Arbetsordning för  Uppsala universitet
PM: Revidering av arbetsordningen