Senaste nytt - ämnen under 2019

--- English version further down ---

December

* Löneförhandlingarna 2019 är klara!
​* En julhälsning från den gamla och den nya styrelsen

November

* Nytt tidbegränsat arbetstidsavtal för biträdande lektorer och lärare med förenade anställningar
* Årsmöte Saco-S vid Uppsala universitet
* Seminarium om pension
​* Seminarium om kollegialitet: Vem är din kollega?

September

* Lönerevision 2019

Augusti

* Former för att utse ledamöter i universitetskollegiet – en fråga om demokratisk legitimitet
* Stresshantering & effektivitet på jobbet
​* Working in Sweden

Juni

* Universitetsgemensam IT
* Arbetstid för lärare
* Löneseminarier 2019

Maj

* Ny lärplattform - Canvas
* Schablonsemester
* Lönekartläggning

April

* Kompensation för sjuk- och föräldralediga
* Hur ska jag hinna med att både undervisa och forska?!!
* Universitetets informationsmöte om gemensam IT
* Löneseminarium om lönesättande samtal
​* Rätten till handledning och andra resurser

Mars

* Internationella kvinnodagen den 8 mars
* Lika villkorsarbete
* Lönekartläggningen 2018
* Evenemang vid universitetet

Februari

* Lönerevision 2018
* Förhandlingar om nytt arbetstidsavtal
* Nya företagshälsan
* Nya regler vad gäller karensdag/karensavdrag

--- In English ---

December

* The negotiations for the salary review 2019 have been completed!
​* A Christmas greeting from the old and the new board

November

* New lime-limited working time agreement for associate senior lecturers (biträdande lektor) and techers with joint positions in the health care sector
​* The annual Saco-S meeting at Uppsala University
​* Seminar on pension
​* Seminar on collegiality: Who is your colleague?

September

* Salary Review 2019

August

* How to appoint members to the University Collegiate – a matter of democratic legitimacy  
* Stresshantering & effektivitet på jobbet (Swedish)
* Working in Sweden (English)

June

* Common IT organization at the University 
* A new working time treaty for University teachers
* Seminars on Salary Review 2019

May

* New learning platform Canvas
* Template Vacation
* Pay Equality Surveys

April

* Compensation for those who were on sick or parental leave
* How will I have time to both teach and do research?
* A meeting on University-wide IT organized by the University
* Seminar on direct salary negotiations
​* The right to supervision and other resources

March

* International Women's day on March 8th
* Equal Opportunities
* Pay Equality Survey 2018
* Events at the University

February

* Salary Revision 2018
​* A new working time treaty is under negotiation
​* The new occupational health service
​* New rules for sick leave (karensdag/karensavdrag)