Senaste nytt - november 2018

--- English version further down ---

Seminarium: Kön och excellens
Datum: 13 november, kl 15:15-16:00
Lokal: Sal VIII, Universitetshuset
språk: engelska

I den bästa av världar vore det enkelt att bedöma vilken av de sökande till en anställning som universitetslärare som är den skickligaste. Det är en grannlaga uppgift som rekryteringsgrupperna vid våra lärosäten brottas med. Frågan är om och hur kön spelar roll. Git Claesson Pipping har uppmärksammat frågan och leder ett seminarium om hur det kan se ut vid våra lärosäten vid rekrytering och befordran.
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/evenemang/

Årsmöte
Datum: 13 november 2018, kl 16:15-ca 17
Lokal:  Sal VIII i Universitetshuset

Den som är anställd vid Uppsala universitet och som är medlem i ett Sacoförbund har närvaro- och yttranderätt på årsmötet. Rösträtt har medlemsförbundens ombud. Dessa får en personlig kallelse.
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/arsmote/

Lönerevision 2018
Arbetsgivaren och Saco-S-rådet har utväxlat lönebud. Själva förhandlingsarbetet omfattas av förhandlingssekretess, vilket innebär att först när avtalet om nya löner har skrivits på är lönerna offentliga. Det innebär att vi på Saco-S-rådet aldrig får berätta om vem som har lagt vilket bud eller vad som sades vid löneförhandlingarna.

Om du inte får tag på oss…
beror det förmodligen på att vi är upptagna i löneförhandlingarna, men skicka ett e-brev så återkommer vi så snart vi kan.

Visst vet du att…
Saco-S-rådet representerar medlemmar i nästan alla yrken vid Uppsala universitet såväl lärare och forskare som teknisk och administrativ personal. 


--- English version ---

Seminar: Gender and Excellence
Date: 13 November at 15:15-16:00
Room: Room VIII, University main building
Language: English

In ideal circumstances it would be easy to decide who is the most qualified and therefore should be offered a position as lecturer. This is a delicate task our recruitment committees are struggling with. The big questions are if and how gender matters. Git Claesson Pipping (SULF) has dealt with this issue and will conduct a seminar about recruitment and promotion at Swedish Universities.

The annual meeting
Date: 13 November at 16:15-17:00
Room: Room VIII, University main building
Language: Swedish

Everybody employed at Uppsala University and who is member of a Saco association has the right to be present and to express him/herself during the meeting. Delegates of Saco-S member unions have the right to vote. These delegates will receive a specific invitation.
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/arsmote/

Salary review 2018
The employer and the Saco-S council has exchanged salary bids. The negotiations are covered of negotiation secrecy, which means that only the result will be public, and this only once the treaty is signed by both parts. The Saco-S council negotiators are forbidden to tell anybody about the bids or what was said during the negotiations.

If you can’t get hold of us…
then we are most likely busy negotiating salaries. Send an e-mail and we will come back to you as soon as possible.

Did you know that…
Saco-S-rådet has members that are teachers, researchers, technical and administrative personnel.