Senaste nytt - juni 2018

--- English version further down ---

2018-års lönerevision

Tidplanen står fast med lönesamtal och lönesättande samtal efter semestrarna, besked om de nya lönerna innan julledigheterna och utbetalning med januarilönen. Arbetet fortsätter för att etablera en fast rutin med årliga lönerevisioner i syfte att denna rutin också ska vara tidsbesparande.

Det föreslås inga radikala förändringar vad gäller årets revision. Saco-S-rådet bevakar särskilt grupper som exempelvis föräldralediga, långtidssjukskrivna, de som går i pension efter 1 oktober o.s.v. Det viktiga är att dessa inte missgynnas av den planerade retroaktiva löneutbetalning.

Inför 2018-års revision har Saco-S-rådet undersökt utfallet av de lönesättande samtalen på biblioteket vid 2017-års revision. Undersökningen av löneökningarna mellan de som har lönesättande samtal och de som inte har lönesättande samtal visar att både män och kvinnor som haft lönesättande samtal har fallit bättre ut. Läs hela undersökningen.

Skyddsombudsorganisationen

Det är dags att utvärdera den nya huvudskyddsombudsorganisationen och Saco-S-rådet är aktiv i arbetet. Ett av de uppdrag som huvudskyddsombuden har är att rekrytera skyddsombud till de institutioner och avdelningar som idag saknar skyddsombud. Om ni inte vet om ni har något skyddsombud eller om ni vet att ni inte har något, kontakta då huvudskyddsombudet.

Delpension

Du som anställd vid Uppsala universitet har möjlighet att ansöka om delpension från och med den månaden du fyller 61 år och längst till och med månaden före den då du fyller 65 år. På Medarbetarportalen hittar du:
•    generellt om delpension
•    riktlinjer
•    om ansökan

Glad midsommar!!

Önskar Saco-S-rådets styrelse och kansli

--- English version ---

Salary revision for 2018

The schedule for this year's revision is set; salary discussions and direct salary negotiations will take place after the summer holidays, all employees will be informed about their new salaries before Christmas and they will receive the new pay in January.
We don't foresee any important changes for this year's revision. The Saco-S council will pay specific attention to employees on parental leave, on long-term sick leave and those who will retire after October 1 to make sure that these employees will not be disadvantaged by salaries planned to be paid retroactively.
Before this year's salary review, the Saco-S council examined the result of direct salary negotiations for library employees during the salary revision of 2017. We could see that employees, both men and women, who had direct salary negotiations received a higher increase than employees who did not have direct salary negotiations.

Work environment safety organization

It is time to evaluate the new chief work environment safety organization (huvudskyddsombuds-organisation) and the Saco-S council is very much involved in this evaluation. One of the main tasks for chief work environment safety officers is to recruit work environment safety officers for department/ divisions that do not have such an officer. If you do not know if there is a work environment safety officer at your department contact the chief work environment safety officer.

Partial Retirement

As an employee at Uppsala University you have the possibility to apply for partial retirement from the month you turn 61 years, but no later than the month before you turn 65 years. You will find all the information on the employee portal (Medarbetarportalen).
-    general information about partial retirement
-    regulations
-    information about the application

Happy Midsummer!

Best wishes from the Saco-S-council board and office