Senaste nytt - april 2017

--- English version further down ---

Lönerevisionen
De stora flertalet har fått sina nya löner med marslönen, dock återstår några enstaka löner och därför finns ännu ingen statistik på hur revisionen föll ut mellan olika grupper. Vi räknar med att få den senast vid vårt möte med arbetsgivaren i slutet på april.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/

Pensionsseminarium: Rik eller fattig pensionär?
Fredag 12 maj 16:15-18:00 ger Friedrich Heger, ombudsman på Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, vägledning genom pensionssystemet. Anmäl dig snarast, dock senast den 10 maj.
http://www.saco.fackorg.uu.se

A-kassa på deltid
Dagens 75-dagarsbegränsning för deltidsarbetslösa försvinner och ersätts den 15 maj med en veckobegränsning som ger dig rätt till deltidsersättning i upp till 60 veckor.
https://www.aea.se/aktuellt_press/nyhetsarkiv/2017/2/ny-ersattningsbegransning-for-deltidsarbetande-75-dagar-er

Huvudskyddsombudsorganisationen
Enligt ett nytt lokalt avtal kommer huvudskyddsombuden (HSO) att bli färre men de kommer att få mer tid för uppdraget. Orsaken är att det har det varit svårt för de flesta HSO att hinna med de uppgifter och utbildningar som förväntas av ett HSO. Den nya organisationen kommer att gälla från 1 juli 2017.
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/skyddsombud/huvudskyddsombud

Rektorsvalet
Anställningen som rektor finns nu ute [länk].
Följ arbetet i Saco-S-gruppens valberedning på hemsidan. Saco-S-rådet tar emot förslag och tankar kring rektorsvalet. Skicka ett e-brev till saco@uadm.uu.se och märk e-brevet med rubriken: ”Rektorsvalet”.
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/rektorsvalet-2018/

Visst vet du att…
det centrala kollektivavtalet ger dig rätt till läkarbesök på arbetstid, samt ersättning vid läkarbesök och för vissa läkemedel?
http://www.saco.fackorg.uu.se/digitalAssets/137/c_137981-l_3-k_villkorsavtal-t-2013.pdf


 

The latest news from the Saco-S-council


Revision of salaries
The majority of employees at Uppsala University have received their new salaries in March. There are, however, a few who haven’t yet. This is the reason that we don’t have any results and statistics on how and to what extent the revision affected certain job categories. We think that we will have these results when we meet the employer in late April.
http://www.saco.fackorg.uu.se/lonefragor/lonerevision

Seminar on retirement: wealthy or poor retiree?
On Friday, May 12, SULF’s Ombudsman Friedrich Heger will guide you through the Swedish retirement system. Register no later than May 10. OBS: language is Swedish
http://www.saco.fackorg.uu.se

Unemployment benefits
Today’s limit of 75 days for part-time unemployed will be replaced with a limit of up to 60 weeks on May 15.
https://www.aea.se/aktuellt_press/nyhetsarkiv/2017/2/ny-ersattningsbegransning-for-deltidsarbetande-75-dagar-er

Organization of Principal Safety Representatives
According to a new agreement there will fewer principal safety representatives (HSO) at Uppsala University but they will have more time for the assignment. The reason for this is that most HSO have had trouble to find the time for the required tasks and educations. The new organization comes into effect on July 1, 2017
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/skyddsombud/huvudskyddsombud

Election of vice chancellor
The announcement for the position of vice chancellor at Uppsala University has been published. You will find more information about the election process on our homepage. If you have any suggestions for candidates or questions please send us a mail to saco@uadm.uu.se with the subject line “Rektorsvalet”
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/rektorsvalet-2018

Did you know that …
the central collective agreement gives you the right go to a doctor’s appointment during working hours. You can also receive reimbursement for the costs of a doctor’s visit and medicine.

http://www.saco.fackorg.uu.se/digitalAssets/137/c_137981-l_3-k_villkorsavtal-t-2013.pdf