Saco-S löneseminarium på Campus Gotland

Hej!
 
Saco-S-rådet skickade nyligen ut ett brev om ett seminarium kring lönesättande samtal till dem på universitetsförvaltningen, internrevisionen, UUI och Nationellt centrum för kvinnofrid, d.v.s. till dem som omfattas av lönesättande samtal. Seminariet Vad betyder lönesättande samtal för dig? kommer att arrangeras vid två tillfällen (den 14:e och 20:e september) i Uppsala, där de flesta som berörs av lönesättande samtal är verksamma. Vi har dock fått frågor om att arrangera något på Campus Gotland också.
 
Vi kommer därför att anordna ett särskilt seminarium på Campus Gotland som kommer att ha ett annat upplägg och vända sig till alla medlemmar på Campus, det vill säga inte bara till dem som omfattas av lönesättande samtal. Naturligtvis är även anställda med placeringsort Uppsala välkomna till seminariet om ni skulle befinna er på Campus Gotland just då.
Seminariet hålls av Saco-S-rådets ordförande Per Sundman och biträdande universitetsdirektör Therese Iveby Gardell. Seminariet kommer att röra både lönesamtal och lönesättande samtal.
 
Datum: 2016-09-21
Klockan: 13.15-15.00
Lokal: B11/Campus Gotland
 
Ingen föranmälan behövs.
 
Varmt välkommen!
 
Saco-föreningen vid Campus Gotland
Saco-S vid Uppsala universitet
 
 
Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker och består av 22 Sacoförbund. Tillsammans företräder vi närmare 86 500 akademiker. Som medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet.