Senaste nytt - december 2016

--- english version further down ---

Doktorandstegen
Nu är den nya doktorandstegen klar. Det kommer dock att dröja till januari eller februarilönen innan den nya lönen syns i lönekuvertet.
     Att förhandlingarna drog ut på tiden beror delvis på att Saco-S-rådet under hösten tagit fram förslag till en ny modell för doktorandstegen som grundar sig på antal år som doktorand istället för uppnådda  50 % och 80 %. Arbetsgivaren vill ha mer tid på sig att förankra förslaget till ny stege, vilket är rimligt, även om man skulle kunna hoppats på att det kunde ha gjorts tidigare i höstas. Som det är nu kommer den nya stegen inte att tillämpas vid revisionen 2016.
     Glöm inte bort att anmäla den nya lönen till försäkringskassan, så att ni får rätt ersättning!
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/doktorandfragor/doktorandstege/

Lönerevisionen
Nu ska alla anställda ute på institutionerna blivit erbjudna en möjlighet till lönesamtal. Arbetsgivaren har skickat ett första lönebud till Saco-S-rådet. Den 16 januari ska vi komma med ett motbud till arbetsgivaren. Efter det börjar de riktiga förhandlingarna mellan prefekter/chefer och Saco-S-rådet. Vi räknar med att de nya lönerna plus den retroaktiva lönen från och med 1 oktober, kommer på marslönen.
     Läs mer på Saco-S-rådets hemsida om vad som gäller för föräldralediga, långtidssjuka och tjänstlediga och de som omfattas av lönesättande samtal (förvaltningen, internrevisionen, UUI och NCK).
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/

Rektorsvalet
I sitt yttrande på universitetets remiss om rektorsvalet betonar Saco-S-rådet vikten av en kollegial process.
”Saco-S-rådet är övertygat om att ett inkluderande och starkt kollegialt inflytande vid utseende av rektor och av prorektor är en väsentlig del av befrämjandet av akademiens oberoende och ett villkor för enskilda lärares och forskares akademiska frihet.”
    Vid Saco-S-rådets årsmöte valdes också följande ledamöter till hörandeförsamlingen vid val av rektor: Christer Karlsson, Per Sundman, Anita Ericsson, Camilla Ekwall, Robert Malmgren, Ellen Matlok-Ziemann, Bengt Jönsson och Kirsi Höglund, och följande personliga suppleanter: Henrik Jonsson, Tina Hedmo, Anna Hultén, Stefan Gunnarsson, Anna Rask-Andersen, Katarina Petersson, Mats Daniels och Gunilla Ransbo.
    Följ arbetet i Saco-S-gruppens valberedning på hemsidan. Saco-S-rådet tar emot förslag och tankar kring rektorsvalet. Skicka ett e-brev till saco@uadm.uu.se och märk e-brevet med rubriken: Rektorsvalet.
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/rektorsvalet-2018/

Visst vet du att…
När din tidsbegränsade anställning upphör ska arbetsgivaren informera både dig och din fackliga organisation om det minst en månad i förväg. Det är för att du ska få tid att ta reda på vad du behöver tänka på om det är så att du kommer att stå utan anställning. Det är också till för oss på Saco-S-kansliet att ta kontakt med er för att hjälpa till och svara på frågor om exempelvis a-kassa, Omställningsavtalet, semestern, prolongation för doktorander och postdoktorer, LAS-regler med mera.

God Jul och Gott nytt år!
önskar Saco-S-rådet vid Uppsala universitet
 
--- english version ---
 
Salary for PhD-students
The negotiations about the new salaries have been completed but doctoral students will have to wait for the new salaries until January or February.
    The negotiation results were delayed partly because the Saco-S-council proposed a new model for salaries for doctoral students, based on the number of years a doctoral student has been employed and not on the achievement (50% and 80%) of a doctoral student's thesis and course work. However, since the employer needed more time to make sure that this model can be firmly established, the 2016 salary revision for doctoral students will not be based on this new model.
    Don't forget to inform the “Försäkringskassa” about the new salaries so that you will receive the correct compensation. http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/doktorandfragor/doktorandstege/

Salary review
All employees at all departments should have had the possibility to discuss their salaries with their employer. The heads of departments have sent their first proposals for salaries to the Saco-S-council. On January 16, 2017 a counter proposal will be presented by the council. Then the negotiations between heads of departments and the Saco-S-council will begin. Probably in March 2017 the new salaries will be paid retroactively from October 2016.
    At our homepage you'll find more information about the salary review for employees on parental leave, on long term sick leave and about direct salary negotiations for employees at the central administration, internal revision, UUI and NCK. http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/

The elections of vice chancellor
At the annual Saco-S-council meeting in November the following members were selected for the “hörandeförsamling” for the election of the vice chancellor and deputy: Christer Karlsson, Per Sundman, Anita Ericsson, Camilla Ekwall, Robert Malmgren, Ellen Matlok-Ziemann, Bengt Jönsson och Kirsi Höglund, och följande personliga suppleanter: Henrik Jonsson, Tina Hedmo, Anna Hultén, Stefan Gunnarsson, Anna Rask-Andersen, Katarina Petersson, Mats Daniels and Gunilla Ransbo.
    You can find more information about the election committee of the Saco-S-council on the homepage. The council is grateful for suggestions and other comments about the election. Send a message to saco@uadm.uu.se with the subject line “Election of vice chancellor”
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/rektorsvalet-2018/

Did you know that...
when your time-limited employments ends the employer must inform you and your union one month before the end of your contract.The reason for this is to give you time to find out what you can do after your employment ends at UU. The Saco-S-council uses this time to get in touch with you and to help you if you have questions about unemployment benefits, the Job Security Agreement (Omställningsavtal), vacation, extension for doctoral students and Postdocs, and  Employment rules (LAS).

Merry Christmas and a Happy New Year!
The Saco-S-council at Uppsala University