senaste nytt - ämnen under 2016

--- English version further down ---

​Maj 2016

 • Lönerevision
 • Saco-S-rådet arbetar för forskares villkor
 • ​Semester

Juni 2016

 • Lönerevision
 • Kontaktpersoner
 • Skyddsombudsorganisationen
 • Postdoktoravtalet

September 2016

 • Lönerevision
 • Skriftliga anställningsavtal
 • Årsmöte
 • A-kassan

November 2016

 • Lönerevision – tidplan och annat
 • ​Årsmöte
 • Undervisning efter kl 18.00 eller lördag- söndag

December 2016

 • Doktorandstegen
 • Lönerevisionen
 • Rektorsvalet
 • När din tidsbegränsade anställning upphör


--- In English ---

June 2016

 • Wage review
 • Contact persons
 • Safety officer organization
 • The post doctor agreement

September 2016

 • Wage review
 • Written contracts
 • The annual meeting
 • ​A-kassa

November 2016

 • Salary review – time frame and other issues
 • The annual meeting
 • Teaching after 6 p.m. or on Saturdays and Sundays

December 2016

 • Salary for PhD-students
 • Salary review
 • The elections of vice chancellor
 • When your time-limited employments ends