Senaste nytt - september 2015

Lönerevision
Saco-S-rådet håller på att ta fram underlag till en förhandling om nya löner för doktorander och amanuenser. De nya lönerna kommer att gälla från och med 1 oktober. Vi hoppas på att hinna klart med förhandlingarna så att den nya lönen kan komma med oktoberlönen.

För övriga anställda vid universitetet gäller att lönerevisionen som var i våras gäller fram till och med sista september 2016.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lite-om-lon/Lonerevision/

Beredskapsavtalet
I juni berättade Saco-S-rådet om att vi arbetat med ett beredskapsavtal. Beredskapsavtalet gäller för den tid då arbetstagaren på arbetsfri tid står till arbetsgivarens förfogande.

Nu är avtalet på plats och det börjar gälla från och med den 1 oktober 2015. Avtalet ger rätt till lite olika ersättning beroende på om den räknas som enkel, kvalificerad eller förhöjd kvalificerad beredskap.

En anställd bör inte ha beredskap längre än en vecka i sträck, inte oftare än var fjärde helg respektive inte fler än sju dagar/ dygn per fyraveckorsperiod. Resa vid inställelse på arbetsplatsen ersätts om arbetstagaren haft extra kostnad för resa till och från arbetsplatsen.
http://www.saco.fackorg.uu.se/lagar-och-avtal/

Segerstedthuset
Den centrala förhandlingen om avdelningarnas inplacering i Segerstedthuset avslutades i enighet. I förhandlingsprotokollet går det att läsa att ”Inplaceringen i övrigt och fördelningen av arbetsplatser görs med utgångspunkt i verksamhetens och individens behov i förhållande till de arbetsuppgifter denna har.”
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/aktuellt_fran_Saco-S-radet/


Visst vet du att…
forskare vid Uppsala universitet har högst 20 % undervisning?

Det finns närmare ett tusen forskare vid UU och att hälften av dem har tidsbegränsade anställningar. En knapp fjärdedel av forskarna har varit anställda mer än fyra år.