Senaste nytt - november 2015

Nya löner för doktorander och amanuenser
Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har avslutat förhandlingarna om nytt lokalt avtal om löner för doktorander och för amanuenser. Parterna är även överens om ett lokalt avtal om löner för de forskarstuderande som fanns vid Högskolan på Gotland vid övergången till Uppsala universitet den 1 juli 2013.

Den retroaktiva lönen kommer att betalas ut med novemberlönen. Du hittar den aktuella stegen här:
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/doktorandfragor/doktorandstege/

För övriga anställda vid universitetet gäller att lönerevisionen som var i våras gäller fram till och med sista september 2016.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lite-om-lon/Lonerevision/


Frukostfika med facket
Kom och prata med Saco-S-rådets styrelse om aktuella frågor. Vi kommer att finnas vid S:t Olofsgatan 10 onsdagen den 18 november 7.30-9.00.
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/aktuellt_fran_Saco-S-radet/fika-med-facket/151118/


Årsmöte
Alla Saco-medlemmar är välkomna och har närvaro, samt yttranderätt vid Saco-S-rådets årsmöte den 24 november klockan 16:15 i sal 12:004, Blåsenhus.
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/arsmote/


Seminarium: Vad händer när din anställning tar slut?
Den 1 januari 2015 upphörde Trygghetsavtalet att gälla och ersattes av Omställningsavtalet. Robert Andersson, vice ordförande i Saco-S, ger oss vägledning genom labyrinten med övergångsregler, två, tre eller sex års anställning, utbildningsanställningar och så vidare.

Tisdag 24 november, kl 15-16 i sal 12:004 i Blåsenhus
http://www.saco.fackorg.uu.se/


Visst vet du att…
doktorander inte får samma skydd i det nya Omställningsavtalet som de tidigare fick med Trygghetsavtalet och att det därför är viktigare än förut med de inkomstförsäkringar som Sacoförbunden har för sina medlemmar.