Senaste nytt - maj 2015

Lönerevisionen
Lönerevisionen per den 1 maj 2015 är klar. Den nya lönen kommer med majlönen 25 maj, men redan den 20 maj syns resultatet i Primula. Prefekterna/ motsvarande kommer att kunna informera sina anställda om utfallet de närmaste veckorna.
https://primulaweb.uadm.uu.se/
 

Nya förvaltningshuset – Segerstedthuset
I det förra Senaste nytt informerade vi om att förhandlingarna var inne i ett kritiskt skede vad gäller Segerstedthusets utformning. Förhandlingen avslutades idag 2015-05-06 och i protokollet går det bl.a. att läsa att

”arbetsgivaren  kommer att tillskjuta ytterligare ekonomiska medel om det krävs för ändring och/eller tillförhyrning av lokalyta. Detta kommer att ske om det visar sig att det erfordras för att anställda ska kunna få en arbetsplats som är ändamålsenlig utifrån verksamhetens behov och av arbetsmiljöskäl.”

Den lokala Saco-S-föreningen på förvaltningen kommer att kalla till möte om förhandlingsresultatet i början av juni. Kallelsen till informationsmötet kommer att sändas ut i särskild ordning.
 

Införande av Campuskort
Det har gått ut information om införande av Campuskort vid hela universitetet, med en början vid Polacksbacken redan under försommaren 2015. Saco-S-rådet har kontaktat universitetet i frågan, eftersom ärendet, som väckt starka reaktioner bland de anställda, inte förhandlats. Saco-S-rådet kommer säkert ha anledning att återkomma i frågan.
 

Visst vet du att…
endast personer som är anställda som lärare får vara examinator på universitetets utbildningar?