Senaste nytt - juni 2015

Föräldrapenningtillägg
Den svenska föräldraförsäkringen garanterar ersättning till föräldralediga från försäkringskassan upp till ca 80 % av förlorad inkomst. Det centrala kollektivavtalet ger dessutom föräldralediga vid Uppsala universitet rätt till ett föräldrapenningtillägg.  Föräldrapenningtillägget utgör 10 % av lönen upp till försäkringskassans takbelopp och 90 % av lönen över taket.

För att föräldralediga forskare med extern finansiering inte ska behöva välja bort sin rätt till föräldrapenningtillägget i syfte att spara forskningsanslag, betalas föräldrapenningtillägget från centrala medel sedan 2011.
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/aktuellt_fran_Saco-S-radet/

Beredskapsavtal
Saco-S-rådet har under våren arbetat med att få till stånd ett beredskapsavtal. Det innebär att man får ersättning för beredskap och att den ska schemaläggas i en viss tid i förväg. Vi räknar med att avtalet ska vara klart innan sommaren.

Goda exempel på tjänstgöringsplaner
Saco-S-rådet håller på att se över rutinerna med tjänstgöringsplaner ute på institutionerna och efterlyser därför goda exempel på tjänstgöringsplaner. Skicka in dem till:
kirsi.hoglund@uadm.uu.se

Semestrar
Om det skulle hända något och ni behöver få tag på någon i Saco-S-rådet, så hittar ni vår sommarbemanning på hemsidan.
http://www.saco.fackorg.uu.se/


Visst vet du att…
det är medarbetarna på en arbetsplats som föreslår skyddsombud och att det är de fackliga organisationerna som utser skyddsombuden?


Glad sommar önskar Saco-S-rådets styrelse och kansli!