Senaste nytt - december 2015

Lönesättande samtal
Redan 2012 skrevs ett avtal mellan Arbetsgivarverket och Saco-S om att lönesättande samtal är huvudmodellen vid löneförhandlingar inom staten. Universitet och högskolor har varit undantagna från detta fram till nu. Saco-S-rådet och arbetsgivaren har under hösten arbetat med att ta fram en modell för Uppsala universitet.

Grundtanken med lönesättande samtal är att de som har bäst kunskap om aktuella arbetsuppgifter och hur de har utförts också ska vara de som diskuterar lönen. Medarbetaren får respons på det engagemang och den kraft som lagts ner i arbetet och prefekten/chefen får återkoppla om hur det har gått, om fokus legat på rätt saker och vad det borde resultera i för lön. Saco-S-rådet har värnat om medlemmarnas möjlighet att till råd och stöd i processen för att få det bästa av två världar.

Avsikten är att introducera lönesättande samtal vid några enheter vid universitetet redan i 2016-års revision. Avtalet är inte klart och därför finns heller ännu inga beslut tagna om vilka som kommer att omfattas, men de som figurerat i diskussionerna är framförallt verksamheter med mer traditionellt rekryterade chefer, samt eventuellt någon institution.

http://www.saco.fackorg.uu.se/Lite-om-lon/Lonerevision/om-lonesattande-samtal/


Avtal om lokala omställningsmedel
Från och med 1 januari gäller även det nya avtalet om lokala omställningsmedel för anställda inom staten. Avtalet ska syfta till att skapa ett långsiktigt lokalt omställningsarbete genom proaktiva omställningsåtgärder och andra aktiviteter som stöder såväl verksamhetens och medarbetarens utveckling. Omställningsmedlen har som syfte att stödja intern och extern omställning vid till exempel övertalighet eller omorganisation och rationalisering samt vid ökade och förändrade krav på befintlig kompetens.

Parterna vid Uppsala universitet (Saco-S-rådet, ST, Seko och arbetsgivaren) håller på att ta fram ett avtal som ska säkerställa att dessa medel går till det de är avsedda för. Det finns fortfarande en del stötestenar och det är därför vi kommer att hinna gå på julledigheter innan avtalet är på plats.

http://www.saco.se/lokala-webbplatser/Saco-S/Avtal/proaktivt-lokalt-omstallningsarbete/


Visst vet du att…
muntliga avtal är bindande men att det kan vara svårt att få rätt när ord står mot ord. Ett tips är att bekräfta det ni kommit överens om genom ett e-brev och fråga om du har uppfattat allt rätt. Det ger dig en helt annan möjlighet att visa på vad ni sagt och kommit överens om.

http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/medlemsbrev/visst-vet-du-att.../
 

God jul och Gott nytt år!

Önskar
Saco-S-rådet vid Uppsala universitet