Senaste protokollet 2014

Styrelsemöte
2014-11-11

Närvarande: Robert Malmgren, Ellen Matlok-Ziemann, Per Sundman, Anna Gatti, Anders Grundström, Kirsi Höglund

 1. Doktorandlöner. Senast bud som lades fram av personalorganisationerna fick beskedet att det inte fanns mandat utan personaldirektören att godta och förhandlingarna fortsätter. Diskussion även kring att endast ha årsstege och inte procentstege.

 2. MBL-samverkan. Personaldirektören vägrade föra upp förslag från Saco på dagordningen.

 3. Rekrytering av Universitetsdirektör. Intervjuer gjorda med de tre huvudkandidaterna. Rektor har bett om en utförlig motivering av de bedömningar och den rangordning arbetstagarorganisationerna gjort.

 4. Förhandling om förändrad verksamhet Hugo Valentin Centrum. På grund av avsaknad av beslut i fakultetsnämnd så har det inte blivit förhandlingar utan endast diskussion och information. Två typer av diskussioner blandades, både individuella och organisatoriska. Arbetsgivaren lyfte också problematik kring att lyckas engagera arbetstagare i riskkonsekvensarbetet.

 5. Diskussion kring omställningsavtal. Man har diskuterat vad som man ska kunna använda omställningsmedlen till. Diskussion om nytt omställningsavtal.

 6. Lönesättande samtal. Huvudalternativ från januari 2016 om vi inte är överens om annat. Det krävs att det ges tillräckligt med tid per anställd. Vilket i sin tur kräver utökade ledningsuppdrag för prefekterna.

 7. Medlemsbrev. Skickades ut i förra veckan som det gavs respons på. Datum behövs för nästa brev och det skickas ut till jul. Deadline för info till brevet är 9/12 att skicka information till Kirsi.

 8. Hemsidan. Närvarande på årsmöten ska inte stå. Mer ska komma upp på engelska. Lönekriterier för anställda ska komma upp.

 9. Verksamhetsplaner. Historiska-filosofiska, områdets och samhällsvetenskapliga förhandlades. Övriga var inte inskickade eller lades fram vid mötet. Det fanns vissa punkter som förhandlades om. Förhandlingarna fortgår. Saco-S ska bevaka vissa förändringar i verksamhetsplanerna.

 10. Working in Sweden. Handlar om arbetsrättsliga frågor. Arrangeras av SULF och det är 67 anmälda i dagsläget.

 11. Intermitenta anställningar. Att man ska räkna ihop timmar för att kunna räkna det mot maxgränsen till ALVA.

 12. Torsdagsmötet. Förhandlat färdigt kring omorganisationen av ROS. En arbetsbristförhandling på ICM.

 13. Individärenden.

 14. Övriga meddelanden. Karin Larsson sjukskriven minst fyra veckor till.