Senaste mötet 2019

Saco-S-rådets styrelse
​2019-08-13

Närvarande: Per Sundman, Tina Hedmo, Robert Malmgren, Cajsa Bartouch
​Adjungerade: Johanna Norberg Hägglund, Anna Eklund, Kirsi Höglund

1. Meddelanden

 • a. Husmöte 190813.
  i. Beslut om former för utseende av ATO:s representanter till universitetskollegiet. 2 från Saco, 1 från Seko och 1 från ST. Styrelsen ska utse dessa två till nästa husmöte, 10/9.
 • b. I Edgar måste vi bevaka att arbetsuppgiften forskning inte är liktydig med; att söka medel, kompetensutveckling eller doktorandhandledning.
 • c. Förhandlingspåkallande om förhandlingsordningen.
 • d. Medlems uppmaning att Saco ska strejka för klimatet. Skulle vi uppmana medlemmar till detta kan det klassas som vild strejk vilket kan innebära skäl för uppsägning för medlemmarna.

2. Föregående förhandlingar

 • a. Lönerevisionen. Diskussion kring kommande förhandlingar.
 • b. Reception Ångström. Bordlades till 15/8
 • c. Edgar
 • d. Förändringar inom UUB
 • e. Ny befattning och lön

3. Kommande förhandlingar

 • a. 15/8 F.M Per och Cajsa E.M Johanna och Robert
 • b. 22/8 F.M Per och Tina E.M Tina och Anders
 • c. MBL19 Samråd kring ansökan om omställningsmedel
 • d. Edgar
 • e. Former för att utse representanter för övrig personal till rektorsvalet.

4. Arbetsmiljö

 • a. Skyddsombudsutbildning HT19
 • b. 9/8 SVAM

5. Anmälda punkter

 • a. Fördelning av torsdagsförhandlingar
  i. Bordläggs
 • b. Lika villkorsarbete inom Saco
  i. Vi har inget skrivet eller dokumenterat om lika-villkorsarbetet inom Saco. Robert och Kirsi kollar igenom detta och presenterar ett förslag inför nästa långmöte.
 • c. Tjänstgöringsplaner.
  i. Vi har fått svar från olika institutioner som varierar väldigt mycket i hur de har svarat.
 • d. Löneseminarium-lönerevision: Förhandlingsgrupper
  i. Utskick kommer till medlemmar.
 • e. Årsmöte
  i. Stadgeförändringar i form av ändring till förening och större styrelse. Förslag är att göra en proposition i tre delar; lägga ned rådet, skapa förening samt stadgar för föreningen.
  ii. Uppdrar till Anna Eklund och Per Sundman att undersöka hur formalia ska lösas kring bildandet av en förening.

6. Medlemsbrev

 • a. Ett antal frågor är upplagda till medlemsbrev. Kirsi skickar ut detta troligen i slutet av augusti.

7. Hemsida

 • a. Uppdaterad med information om att vi är tillbaka efter semestrar och ej aktuell information borttagen.

8. Principiellt viktiga medlemsärenden

 • a. MedFarm Utökning av sysselsättningsgrad


Sekreterare
Robert Malmgren

Mötesordförande
Per Sundman