Senaste protokollet 2017

Saco-S-rådets styrelse
2017-10-03

Närvarande: Per Sundman, Anita Ericsson, Robert Malmgren, Tina Hedmo, Ellen Matlok-Ziemann
Adjungerade: Kirsi Höglund, Anna Eklund  


1. Meddelanden 

 • Lyckat löneseminarium igår på förvaltningen kring lönesättande samtal.  
 • Konsistoriemöte på torsdag där man ska föreslå rektor och diskutera kravprofil för prorektor.  
 • Hörandeförsamlingen 12/10 då kravprofil för prorektor står på dagordningen.  
 • SULF:s ordförandekonferens där man bland annat diskuterade vad som händer på olika lärosäten. Bland annat så har man vid Lund försökt driva att universitetet äger lärarnas undervisningsmaterial vilket går emot det i sedvanerätten grundade s.k. lärarundantaget.  
 • Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden på torsdag 5/10.  
 • Avtackning för Bengt Jönsson på Campus Gotland som blev väldigt uppskattad.  
 • Möte med lokal-lokala på Campus Gotland. Mandat för MBL§19 ska diskuteras för delegering.  
 • Eventuellt ny facklig förtroendeman för fackligt arbete med bland annat medlemsärenden framöver.  


2. Förra veckans förhandlingar 

 • Flytt av anställd från HR till planeringsavdelningen.  
 • Information om universitetets arbete med projekt kring europeiska stadgan för forskare.  
 • Edgar 
 • Rehabiliteringsärende 
 • Anställningsärende extern prefekt 
 • Information kring verksamhet på Gotland 
 • Information kring rektorsvalet  


3. Kommande förhandlingar 

 • HR-avdelningens omorganisation 
 • Ytterligare anställning  
 • Övertalighet 


4. Årsmöte 

 • Robert Andersson kommer att hålla seminarium och sedan vara med på årsmötet.  
  • Schablonsemester, försäkring och detta inom avtalsrörelsen blir temat.  


5. Uppdelning av arbete 

 • Löneseminarium 5/10 på biblioteket. Anita Ericsson och Anders Lagerstrand leder detta. Robert deltar första timmen. Tina skickar den ändrade presentationen till Anita. 
 • Hantering av Saco-mailen.  
  • Beslut att skapa mapp inom saco-mailen lönerevisionen. Alla i styrelsen får access till mailen. Fortsatt diskussion kommer kring organisationen av övriga mappar och hantering av övriga mail. För att minska belastning under lönerevisionen så kommer en del vanliga medlemsfrågor dirigeras till Anna.  
 • Förhandlare under lönerevisionen.  


6. Arbetsmiljö 

 • Val av skyddsombud 
  • Christian Zdanowicz, Inst. För geovetenskaper 170901-191231 
 • HSO-kurs 
  • Per kommer medverka under 17/10  
  • 12/10 och 17/10 hela dagar. Alla de nya HSO medverkar samt en del av de gamla. Val av samordnande HSO.  
 • HSO på UAS/Rudbeck saknas. Robert ska under hösten försöka påbörja större arbete med att få fram skyddsombud och huvudskyddsombud.  
 • Suzanne är OFR:s person med ansvar för arbetsmiljöfrågor. 


7. Medlemsbrev 

 • Nyligen skickat och innehöll framför allt information om lönerevisionen. 
 • Nästa brev kommer att vara om årsmötet och seminariet i anknytning till detta.  


8. Hemsidan 

 • Ny person, Bengt Jönsson, tackas av på hemsidan.  


9. Medlemsärenden 

 • TekNat  Arbetsmiljö  
 • TekNat  Anställning  
 • TekNat  Lön  
 • MedFarm Anställning 
 • Förvaltning Uppsägning 

 
 
Mötessekreterare
Robert Malmgren   

Ordförande 
Per Sundman