Senaste protokollet 2016

Saco-S-rådets styrelse
2016-10-04

Närvarande: Per Sundman, Robert Malmgren, Anita Ericsson
Adjungerade: Anders Grundström, Kirsi Höglund

 1. Meddelanden
  • Husmöte tisdag förmiddag.
   • Diskussion om timarvodesavtalet. Lägstlön kvarstår i det avtalet, vilket ligger i linje med vad Saco yrkat på tidigare i lönefrågan och den är väl förenlig med individuell lönesättning.
   • Utlysningsfrågan. Saco ansluter sig till det dokument som ST har lämnat.
   • Doktorandlönerevision. Förslag finns att ta bort 50 % och 80 %-stegen  till förmån för en rent tidsbaserad stege.
   • Sena varsel.
   • Missbruk av provanställningar. Ska granskas noggrannare.
   • Diskussion om rektorsvalet.
   • Nästa husmöte är 22/11 kl 10-1130.
  • SULF:s ordförandekonferens. Kirsi deltog.
   • Forskningsproppen innebär att externa anslag kommer öka mer än basanslag.
   • SI och Läkarförbundet anser det vara för dyrt att vara med i Saco.
   • Ny ombudsman, Anna Lundgren, som förslagsvis kommer att komma på besök 19/10 kl 1030-1200.
  • Saco-S representantskap i onsdags.
  • Diskussion om ALVA i kombination med externa medel.
 2. Förra veckans förhandlingar
  • Lönerevision.
   • Tidsplan. Reviderat förslag kommit, 14/12 första bud. 16/1 ska vår reaktion på budet in. I februari kommer själva förhandlingarna att dra igång.
   • Lyfta vissa grupper, bland annat föräldralediga och sjukskrivna.
  • Upphandling av ny företagshälsovård ska ske.
  • Risk- och konsekvensanalys med lokalvården.
  • Flytt för Institutionen för Kvinnors och barns hälsa.
 3. Kommande förhandlingar
  • Information om lediga anställningar.
  • Övertaligheter.
 4. Lönerevisionen
  • Fackliga med 50 % eller mer nedsättning bör få välja förhandlingsmodell.
  • Prioriteringar ska kommuniceras till revisionen. Per ska få underlag från Kirsi och Anita för att sammanställa på fredag.
  • Granskning av om man har åtgärdat löneskillnader på grund av kön. Före lönerevisionen ska justeringar enligt lönekartläggningen 2013 vara fullgjorda.
  • Förhandling kommer ske i två grupper; Per och Kirsi samt Anders och en ytterligare från styrelsen.
 5. MBL/Samverkan
  • Policy kring provanställningar
  • Tid för resor
  • Tjänstgöringsplaner och sjukskrivning
  • Doktorandlönestegen
 6. Arbetsuppgifter pga sjukskrivning
  • Anders tar granskningen i EDGAR.
  • Robert tar medlemsärenden inom HumSam.
  • Torsdagsförhandlingarna ska delas upp på övriga inom styrelsen då enskilda har möjlighet att vara med.
   • Vid organisationsförhandlingar ska Per delegera kontakt med berörda institutioner till någon i styrelsen.
 7. Årsmötet
  • Propositioner. Ska skrivas efter nästa veckas möte.
   • Delegationsrätt till lokal-lokala föreningar
   • Valberedningsinstruktioner
  • Inte ännu kontaktat alla moderförbund inom Saco men det är på gång.
 8. Arbetsmiljö
  • Rapport om nätverksträff.
 9. Medlemsbrev
  • Medlemsbrevet som gick ut innehöll ett fel, att löneenkäten skulle skickas senare när den i själva verket var inkluderad i brevet. Brevet finns även på hemsidan.
 10. Hemsida
  • Kirsi ska gå på en webbstuga för vidare uppgradering av hemsidan men den är helt uppdaterad.
 11. Medlemsärenden
  • Anställning av adjunkter, HumSam
  • Övertalighet, HumSam
  • Arbetstid, HumSam
  • Prolongationsärende, HumSam
  • Företrädesrätt, MedFarm
  • Anställningsvillkor, MedFarm
  • Arbetsmiljö, TekNat