Senaste protokollet

Saco-S-rådets styrelsemöte 2013-03-05

Närvarande:

Anders Grundström, Rut Boström, Kirsi Höglund, Ellen Matlok-Ziemann

 

§ 27 Skyddsombud

Saco-S-rådet utsåg Marie Sörensen till skyddsombud vid enheten för digital publicering vid Carolina Rediviva fr o m 2013-03-01 t o m 2015-12-31.

 

§ 28 Meddelanden

Anders Grundström meddelar att:

 • AG har den 27/2 träffat delar av Saco-föreningen för biblioteket för att diskutera aktuella frågor.
 • AG har den 28/2 fått information om en omorganisation av Uppsala Learning Lab (ULL).
 • AG har den 28/2 förhandlat om en övertalighet av en forskare vid Kemi-BMC.
 • AG har fått information om uppsägning av två forskare, en vid Statsvetenskapliga institutionen och en vid Institutionen för arkeologi och antik historia.
 • AG ska förhandla om en arbetsbrist för en forskare vid Institutionen för arkeologi och antik historia.
 • AG har den 26/2 träffat en professor vid Institutionen för lingvistik och filologi om dennes situation. AG ska träffa den Språkvetenskapliga fakultetens dekanus och utbildningsledare i ärendet den 5/3.
 • PO träffat arbetsgivaren angående BESTA-kodningen vid Uppsala universitet.
 • Arbetsgivaren informerat om sommaruppehåll för förhandlingar, samt ändrade datum för torsdagsförhandlingar med anledning av helgdagar.

Rut Boström meddelade att:

 • Möte i Språkvetenskapliga fakultetsnämnden inställt på grund av brist på
 • ärenden. Nästa möte är den 21/3.
 • RB har den 26/2 deltagit i ett möte med huvudskyddsombuden vid Uppsala
 • universitet och skyddsombud från Högskolan på Gotland.
 • RB och Anders Grundström har den 4/3 fått information om den planerade
 • intendenturen och skyddsombudsorganisationen vid det blivande Campus
 • Gotland. MBL i frågan är planerat till den 25/3. RB påtalade bristen på
 • konsekvensanalyser för den planerade organisationen och berörda anställda på
 • Gotland.
 • RB har den 20/2 deltagit vid möte med Matrådet i kvarteret Engelska
 • parken.
 • RB deltar den 7/3 i möte med Huvudskyddsombuden och representanter från
 • Enheten för arbetsgivarfrågor. Huvudskyddsombuden föreslår att lägga ner
 • dessa träffar, eftersom de inte tillför något. I stället kommer man
 • fortsättningsvis att ha egna förmöten inför möten i Samverkansgruppen för
 • arbetsmiljö (SVAM).
 • RB ska den 7/3 delta i möte med intendenturstyrelsen i kvarteret Engelska
 • parken.
 • Nästa SVAM är den 20/3
 • RB kommer den 17/4 att delta i en samverkansträff med huvudskyddsombuden vid Mälardalens högskola och Uppsala universitet.

Kirsi Höglund meddelade att:

 • Saco-S-rådet fått en förfrågan om att delta på introduktionskursen för nyanställda den 7/3 i Uppsala och den 20/3 på Gotland. Vi kommer att delta den 7/3, men det är inte helt självklart den 20/3.
 • individärendet på Institutionen för medicinska vetenskaper har löst sig.
 • KH har ett individärende på Institutionen för lingvistik och filologi angående förlängningar av dennes doktorandanställning med anledning av föräldraledighet.
 • KH har följt upp ett varsel av doktorand som inte disputerar inom ramen för sin anställning. Doktoranden har fått de förlängningar han kan tänkas ha rätt till. Han kommer att avsluta sin anställning med en licentiatexamen, men ska försöka hitta sätt att disputera så småningom.
 • KH har fått en fråga från en medlem vid Avdelningen för uppdragsutbildningen.

 

§ 29 Genomgång av förhandlingsmaterialet.

Saco-S-rådet gick igenom veckans förhandlingsmaterial.

 

Vid protokollet
Kirsi Höglund
sekreterare


Justerat
Anders Grundström
ordförande