Styrelsemötet 2012-01-10

Närvarande: Anders Grundström, Rut Boström, Anita Ericsson, Kirsi Höglund, Robert Malmgren

 

1 § Meddelanden

Anders Grundström meddelade att:

- AG har förhandlat med prefekterna om samgående av fyra kemiinstitutioner till två.

- det råder övertalighet av en forskare vid Centrum för genusvetenskap.

- AG ska förhandla om medelsbrist vid Institutionen för freds- och konfliktforskning.

- AG har ett individärende vid Sociologiska institutionen angående lön.

- AG har ett individärende vid Institutionen för nordiska språk angående lön.

 

Rut Boström meddelade att:

- RB deltar 12 jan i skyddsombudsutbildningen för nya skyddsombud i rollen som huvudskyddsombud. Särskilt fokus ligger då på psykosociala arbetsmiljöfrågor.

- Den 18 jan har huvudskyddsombuden ordnat en extern konferens dit man kallat alla HSO samt två personer per facklig organisation. Man kommer bl.a. att diskutera kommande samverkansavtal vid UU och de fackliga representanternas olika roller i samverkan samt övriga viktiga arbetsmiljöfrågor under 2012.

- RB har ett individärende på Teologiska institutionen.

- Institutionen för geovetenskaper har begärt förhandling om att ta in en språkkonsult. RB har varit i kontakt med institutionen och frågat om möjligheten att lösa detta internt tillsammans med Institutionen för nordiska språk. Denna gång är det för kort om tid, men förarbetet om en sådan lösning kan redan nu påbörjas inför nästa läsår.

 

Robert Malmgren meddelade att:

- RM ska på den fackliga fördjupningskursen den 21-23 februari.

 

2 § Genomgång av förhandlingsmaterialet

Saco-S-rådet gick igenom veckans förhandlingsmaterial.
 

Vid protokollet
Kirsi Höglund
sekreterare

Justerat
Anders Grundström
ordförande