Mötesprotokoll

Saco-S-föreningens styrelse sammanträder varje vecka under terminstid. Dessa sammanträden protokollförs och publiceras på hemsidan för att våra medlemmar ska ha en möjlighet att se hur styrelsen arbetar och för att informera om vad som är på gång.

En del av verksamheten är individärenden, men Saco-S-föreningen namnger aldrig dessa i sina protokoll. Däremot uppges institution och ärendets karaktär, eftersom det kan vara av allmänt intresse.

Saco-S-föreningen utser skyddsombud och representanter till olika universitetsorgan. Dessa protokollförs vid styrelsemötena.

En viktig del av styrelsemötena är genomgången av veckans förhandlingsmaterial. Saco-S-föreningen går igenom veckans alla rekryteringar, löner och varsel.