Protokoll och stadgar

Saco-S-rådets styrelse sammanträder en gång i veckan för att gå igenom aktuella ärenden. Det handlar om individärenden där Saco-S-styrelsen hjälper enskilda medlemmar, anställningsärenden, rekryteringsärenden, utseende av skyddsombud och andra förhandlingar.

En hel del av ärendena är av känslig eller konfidentiell art och därför återges dessa ärenden mer summariskt i protokollen.