Jobba hos oss

Vi söker en representant till Referensgruppen för jämnställdhetsintegrering (JiUU)!

Saco-S söker medlemmar som är intresserade av att engagera sig i det fackliga arbetet vid Uppsala universitet och främja situationen för alla medarbetare vid lärosätet.

Som fackliga representant i något av Uppsala universitets olika organ är du en viktig länk mellan Saco-S-föreningens styrelses arbete och vad som händer i olika delar av universitetets verksamhet. Som facklig representant säkerställer du att Saco-S har insyn i universitetets verksamhet och du ansvarar för att uppdatera styrelsen om vad som sägs i dessa organ.

Du bevakar även de beslut som tas i dessa organ samt deltar i diskussioner för att ge ett bredare medarbetarperspektiv på många frågor. Eftersom svenska är det språk som används i nämnderna och styrelserna så behöver man som representant kunna förstå och prata svenska.

Vanligen har dessa nämnder/ styrelser möten ungefär 2 gånger per termin. Inklusive för- och efterarbete brukar ett representantskap ta ca 20-30 timmar per termin.

Den nämnd vi söker representant till är:

  • Referensgruppen för jämnställdhetsintegrering (JiUU)

På dessa sidor hittar du mer information om vad det innebär att vara representant:

FAQ om fackligt uppdrag.

Vi hoppas att du är intresserad av att engagera dig i arbetet inom JiUU! Om du vill bli representant så anmäl ditt intresse och skicka med en presentation av dig till saco@uu.se  senast torsdagen den 23 mars 2023 så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Senast uppdaterad: 2023-03-15