Saco-S-föreningens valberedning

Saco-S-föreningens valberedning består av:

Utgångspunkten för valberedningens arbete är föreningens stadgar.

Valberedningens förslag till styrelse för mandatperioden 23/24

Ordförande
Robert Malmgren
Institutionen för biologisk grundutbildning

Ledamot och vice ordförande
Lars Madej
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Ledamot
Claes Thorén
Institutionen för informatik och media

Ledamot
Petra Eriksson
Konstvetenskapliga institutionen

Ledamot
Michael Papenbrock
Institutionen för fysik och astronomi

Ledamot
Banafsheh Seyyed Khezri
Institutionen för biologisk grundutbildning

Ledamot
Thomas Ekstrand
Teologiska institutionen

Ledamot
Serdar Temiz
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Ledamot
Ulrika Persson-Fischier
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Suppleant
Johanna Norberg Hägglund
Företagsekonomiska institutionen

Suppleant
Henning Henschel
Institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2023-04-14