Lönerevisionsprocessen

Lönerevisionsprocessen för de som omfattas av lokalfackliga förhandlingar ser ut som följande. För att istället läsa mer om hur lönesättande samtal går till, gå in på sidan Lönesättande samtal.

Utrymme

Arbetsgivaren Uppsala universitet gör under våren en uppskattning av var ungefär är rimligt att landa det så kallade "utrymmet", som brukar ligga mellan golvet och taket i ett nationellt perspektiv. Utrymmet fördelas ut till vetenskapsområdena och till universitetsförvaltningen. Det måste inte vara samma utrymme mellan områdena och det är inte samma utrymme som institutionerna sedan får. Alla prefekter får en siffra att förhålla sig till.

Behovsinventering

Prefekterna uppmanas inför varje lönerevision göra en behovsinventering för att undersöka om det finns några löner som behöver justeras extra av en eller annan anledning. Prefekterna skickar in sina äskanden till HR-avdelningen som i samråd med ledningen gör vissa satsningar. Prefekterna får sällan allt de äskat om, och ibland får de inget alls.

Arbetsgivarens bud

Prefekter/ motsvarande erbjuder medarbetarna till lönesamtal. Medarbetaren har sitt lönesamtal med prefekten/ motsvarande, med syfte att prefekten/ motsvarande ska kunna göra en rättvis bedömning av medarbetarens prestation. Utifrån det föreslår prefekten/ motsvarande nya löner, vilka dubbelkollas från HR centralt vid universitetet. Om budet är för högt, får prefekten/ motsvarande bakläxa och måste banta sitt förslag. Saco-S är inte inblandad i denna process alls.

Saco-S-föreningens arbete med buden

Saco-S får arbetsgivarens bud och arbetar igenom budet utifrån vissa principer. Dessa principer är:

  • arbetsgivaren behöver förklara alla nollbud och väldigt låga bud
  • arbetsgivaren behöver förklara lägre höjningar på redan låga löner
  • arbetsgivaren behöver förklara alla löner som ligger under den 10 percentilen enligt lönestatistiken
  • arbetsgivaren behöver förklara om endera kvinnor eller män har väldigt låga löner
  • satsningar på vissa grupper (2021: forskare och postdoktorer samt undervisande personal)
  • det som framkommer ur förhandlingsunderlagen

Saco-S ger motbud till arbetsgivaren utefter dessa principer. Saco-S sänker aldrig en föreslagen lön.

Medarbetaren har som ovan nämnt en möjlighet, om den är medlem i ett Saco-S-förbund, att skicka in ett förhandlingsunderlag till oss, som vi har till hjälp när vi diskuterar lönen vid löneförhandlingarna.

Bordsförhandlingar

Sedan börjar bordsförhandlingar mellan prefekt/ motsvande och Saco-S om alla löner. Prefekten behöver kunna förklara för oss (men också för medarbetaren efter att revisionen är klar) sitt förslag till ny lön. Vissa löner har vi inte så mycket att säga om och dessa diskuterar vi inte egentligen så mycket alls under förhandlingarna. Där vi har förhandlingsunderlag diskuterar vi alltid lönen.

En kritik mot processen som Saco-S har just nu, är att arbetsgivaren inte är villig att göra större förändringar eftersom de redan lagt ut hela sitt utrymme. Resultatet av detta blir att det inte skapas lika stor möjlighet till dialog och förändring under förhandlingarna.

När alla förhandlingar är klara skriver Saco-S-föreningen på ett avtal som gäller för alla medlemmar vid Uppsala universitet och sedan är lönerevisionen avslutad.

Efter revisionen

Efter revisionen har arbetsgivaren rätten/ skyldigheten att svara på eventuella frågor från medarbetaren och förklara lönen. Det som dock kan vara bra att veta är att det som sagts under förhandlingen är satt under sekretess.

Senast uppdaterad: 2023-08-16