Lönesamtal

Lönesamtalet handlar om prestation och kan ibland kallas samtal om prestation, men det heter lönesamtal för att det ska ligga till grund för chefens lönesättning.

Följande information är tagen från sidan Lönesamtal på medarbetarportalen.

Inför lönerevisionen ska varje medarbetare erbjudas ett lönesamtal. Lönesamtalet är en dialog mellan chef och medarbetare (eller chef/chef) med fokus på utförda arbetsprestationer. Samtalet ska ha bedömningsområdena och lönekriterierna som utgångspunkt, det vill säga vilka aspekter av arbetsinnehållet som bedömts och resultatet av bedömningen. Lönesamtalet fungerar som en förberedelse till de lokala löneförhandlingarna.

Under lönesamtalet ska din chef:

  • Förklara på vilka grunder lönen sätts.
  • Ge dig feedback på utförd arbetsinsats.
  • Förklara sambandet mellan mål — arbetsinsats — lön.

 Vad påverkar din lön?

  • Hur stort ansvar du har.
  • Arbetets svårighetsgrad.
  • Din skicklighet i förhållande till arbetet.
  • Din prestation i förhållande till verksamhetens mål.
  • Övriga unika krav förenat med dina arbetsuppgifter.