Lönerevision

Märket i Sverige för 2022-års revision är 1,8 %. Detta märke blev klart under hösten 2020 och gäller i 3 år. Saco-S har ett sifferlöst avtal, men märket utgör ett slags "golv". Staten får inte vara löneledande, så den nationella lönerörelsens utfall blir då vårt "tak". Detta är anledningen till att universitetets lönerevision ligger lite senare på året än den brukar göra i privat sektor.

Information om lönerevisionsprocessen vid universitetet.

Vanliga frågor och svar (FAQ) om lönerevision.

Tidplan 2022

Lönerevisionen 2022 gäller från 1 oktober 2022. Det innebär att de framåtblickande utvecklingssamtalen borde äga rum under våren och de tillbakablickande lönesamtalen och lönesättande samtalen borde äga rum runt sommaren och under hösten. Saco-S vid Uppsala universitet får arbetsgivarens bud i början på oktober och kommer arbeta med det under oktober månad. Bordsförhandlingarna pågår under större delen av november och avslutas förhoppningsvis i början på december. Om allt går enligt plan betalas de nya lönerna ut med decemberlönen.

Sifferlöst avtal

Egentligen är Saco-S avtal sifferlöst, men det är klart att institutionerna har fått siffror att hålla sig till. Universitetet har varit tydligare i år än tidigare om att det är lönen efter revision som står i fokus och inte höjningen i sig. Alltså handlar det om att du ska få rätt lön, inte om vilken procentuell höjning du får. Det innebär att om två medarbetare har ungefär likvärdiga arbetsuppgifter och ungefär likvärdiga prestationer, så ska även lönen vara ungefär likvärdig. Det i sin tur kan innebära att om den ena hade en lägre lön innan revisionen, att denna kanske får en högre höjning än den som hade en högre lön innan revisionen. Ibland när det är stora löneskillnader kan justeringarna ta mer än en lönerevision att komma till rätta med.

Lokal förhandling eller lönesättande samtal?

De flesta Sacomedlemmar på Uppsala universitet omfattas av lokal förhandling, vilken förbereds genom lönesamtal. Endast Sacomedlemmarna på universitetsförvaltningen, Internrevisionen, UU Innovation, UU Samverkan, Nationellt centrum för kvinnofrid och universitetsbiblioteket har lönesättande samtal.

Doktorandlönerna

Doktoranderna har en lönestege och den revideras i särskild ordning. Den brukar revideras per den 1 oktober, precis som med övriga löner vid universitetet. Den senaste doktorandstegen.

föräldraledighet

Informationen om föräldraledighet är hämtad från medarbetarportalen.

Den retroaktiva beräkningen av det här tillägget vid föräldraledighet sker vid två tillfällen, det första i månaden efter att den retroaktiva månadslönen betalats ut och det andra i samband med lönekörningen i september.

För att få del av den retroaktiva ersättningen måste du ha skickat in dina utbetalningsbesked från Försäkringskassan för perioden 2021-10-01—2021-11-30 (för doktorander gäller perioden 2021-10-01—2022-01-31) till Löneenheten senast den 5 september 2022. Från och med den 1 december 2021 finns rätt lön inlagd i systemet och ingen retroaktiv beräkning behövs. För doktorander beräknas rätt lön ligga i systemet från och med den 1 februari 2022. Efter 5 september 2022 ges inget retroaktivt tillägg för perioden.

Har du redan lämnat in beskeden behöver du inte skicka in dem på nytt.

Sjukfrånvaro

Informationen om sjukfrånvaro är hämtad från medarbetarportalen.

När det gäller sjukfrånvaron sker den retroaktiva beräkningen med automatik, baserat på de sjukintyg du lämnat in. Du behöver inte göra något mer för att få den retroaktiva ersättningen för sjukfrånvaron.

Förhandlingsunderlag

Saco-S vid Uppsala universitet kommer precis som tidigare år skicka ut ett förhandlingsunderlag i början på höstterminen som ni medlemmar kan fylla i och skicka tillbaka till oss. Vi använder underlaget för att föreslå en ny lön för dig och sedan för att argumentera för den lön som vi har föreslagit. Observera att doktorander och de som har lönesättande samtal inte behöver skicka in något underlag till oss.

Löneseminarier

Saco-S vid Uppsala universitet kommer hålla i löneseminarier. Syftet med dessa är att förklara lönerevisionsprocessen och svara på era frågor. Datum för löneseminarierna kommer att publiceras senare.

Lönestatistik

På Saco-S-föreningens hemsida finns lönestatistik som kan vara bra att ha till hands när man funderar över hur ens lön förhåller sig till andras.

Lönerevision 2021

2021-års löneförhandlingar är nu klara för alla. De nya lönerna gäller från 1 oktober 2021, vilket innebär att de som har fått en högre lön får en retroaktiv utbetalning från det datumet. Om du har ersättning från Försäkringskassan är det viktigt att meddela dem din nya lön.

Märket i Sverige för 2021-års revision var 1,8 %. Detta märke blev klart under hösten 2020 och gäller i 3 år.

Viktiga datum för sjukskrivna eller föräldralediga

Avtalet om doktorandlönerna skrevs under 2022-02-03 och universitetet i övrigt 2021-12-02. Dessa datum är viktiga för er som har ersättning från Försäkringskassan.

Doktorandlönerna 2021

Arbetet med 2021 års doktorandstege blev försenat och blev därför klar i början på februari 2022. Avtalet skrevs under den 3 februari 2022. De nya lönerna betalades ut den 25 februari 2022.

Senast uppdaterad: 2022-05-13