Löneväxling

Löneväxling innebär i praktiken att man som anställd byter en del av sin bruttolön mot en annan förmån som arbetsgivaren finansierar, exempelvis pension. Den generella rekommendationen är att det inte ens är lönt att överväga löneväxling om man tjänar under 7,5 inkomstbasbelopp.

Arbetsgivaren sparar genom att medarbetaren löneväxlar. Det finns arbetsgivare som ger hela eller delar av det till medarbetaren. Arbetsgivarverket har dock ut med en generell rekommendation om att inte ge den sparade delen till medarbetaren, vilket är något som Uppsala universitet följer.

Senast uppdaterad: 2023-08-16