Lönestatistik

På denna sida hittar du lönestatistiken för Uppsala universitet. Lönerna anges i kr/månad. Statistiken var senast uppdaterad 2022-06-30. För de befattningar där det inte finns några siffror i statistiken nedan, så har vi tagit bort den för att minska risken att man ska kunna identifiera enskilda individers löner.

Längre ner på sidan under Hitta rätt i statistiken finns förklaringar om hur statistiken ska tolkas.

Nedan är lönestatistik för lärar- och forskaranställningar sorterat på de tre olika vetenskapsområdena:

Nedan är lönestatistik för övriga anställningar över hela universietet, det vill säga teknisk och administrativ (TA) personal.

Nedan följer en tabell med lönestatistik för jämförelse för adjunkter, lektorer, professorer och forskare mellan de tre olika vetenskapsområdena vid universitetet.

Befattning & vetenskapsområde Minimum 10 % Median 90 % Maximum
Adjunkter HumSam 25 000 36 000 41 200 47 700 56 400
Adjunkter MedFarm 35 200 36 900 41 700 47 000 55 000
Adjunkter TekNat 26 300 38 000 43 500 49 500 53 800
Lektorer HumSam 40 000 46 000 50 400 55 000 69 200
Lektorer MedFarm 39 800 48 550 54 550 61 300 66 900
Lektorer TekNat 41 700 49 000 53 700 58 500 73 100
Professorer HumSam 61 300 64 300 73 950 89 000 115 000
Professorer MedFarm 71 000 72 600 79 500 85 500 99 300
Professorer TekNat 69 700 71 000 81 500 94 500 122 100
Forskare HumSam 37 000 40 100 43 500 50 200 83 000
Forskare MedFarm 35 900 37 500 41 200 50 000 100 000
Forskare TekNat 35 000 36 500 40 000 47 800 75 000

Hitta rätt i statistiken

För dig som inte är bekant med Uppsala universitets lönestatistik och hur den ska utläsas så finns det flera saker som kan vara bra att veta.

Vilken kategori tillhör jag?

De befattningar som hör till lärar och forskaranställningar är:

 • Forskarassistent
 • Forskare
 • Gästprofessor
 • Postdoktor
 • Professor
 • Seniorforskare
 • Seniorprofessor
 • Universitetsadjunkt
 • Universitetslektor
 • Universitetslektor, biträdande

För lärare och forskare sorteras statistiken utefter Uppsala universitets tre olika vetenskapsområden vilka är:

 1. Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap (HumSam) som innehåller 6 fakulteter och totalt 39 institutioner och enheter.
 2. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci (MedFarm) som innehåller 2 fakulteter och totalt 24 institutioner, centrumbildningar och enheter.
 3. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap (TekNat) som innehåller 1 fakultet, 5 sektioner och totalt 33 institutioner och enheter.

Klicka på vetenskapsområdena ovan för att ta reda på vilka institutioner och avdelningar som hör under vilket vetenskapsområde för att hamna rätt i statistiken.

Alla övriga befattningar, så kallad teknisk och administrativ personal, är samlade i ett separat dokument, dessa är inte sorterade på de tre vetenskapsområdena, utan hela universitetet.

Vad betyder siffrorna?

 • Minimum (Min) betyder den lägsta lönen som en person i den befattningen har och Maximum (Max) betyder den högsta lönen en person i den befattningen har.
 • 10 % betyder den tionde percentilen, det vill säga 90 % av lönerna för den befattningen är större än siffran som anges och 10 % är mindre än denna siffra.
 • 90 % betyder den nittionde percentilen, det vill säga 10 % av lönerna för den befattningen är större än siffran som anges och 90 % är mindre än denna siffra.
 • Median är i detta fall den lön som ligger precis i mitten av alla löner för den befattningen, det finns alltså exakt lika många individuella löner under den lönen som över den lönen.
 • Antal betyder hur många som hade befattningen vid den tidpunkt som statistiken togs ut.
Senast uppdaterad: 2022-07-06