Lönestatistik

På denna sida hittar du lönestatistiken för Uppsala universitet. Lönerna anges i kr/månad. Statistiken var senast uppdaterad i slutet på december 2023, det vill säga efter att 2023-års lönerevision blev klar. För de befattningar där det inte finns några siffror i statistiken nedan, så har vi tagit bort den för att minska risken att man ska kunna identifiera enskilda individers löner.

Längre ner på sidan under Hitta rätt i statistiken finns förklaringar om hur statistiken ska tolkas.

Nedan är lönestatistik för lärar- och forskaranställningar sorterat på de tre olika vetenskapsområdena:

Nedan är lönestatistik för övriga anställningar över hela universietet, det vill säga tekniska och administrativa (TA) befattningar.

Nedan följer en tabell med lönestatistik för jämförelse för adjunkter, lektorer, professorer och forskare mellan de tre olika vetenskapsområdena vid universitetet.

Befattning & vetenskapsområde Minimum 10 % Median 90 % Maximum
Adjunkter HumSam 25 000 39 000 44 450 50 100 60 400
Adjunkter MedFarm 38 300 41 100 44 400 50 200 60 500
Adjunkter TekNat 38 000 41 500 47 100 53 300 57 000
Lektorer HumSam 42 500 49 100 53 800 59 300 77 800
Lektorer MedFarm 48 100 53 000 57 950 66 300 70 700
Lektorer TekNat 42 800 52 600 57 500 62 600 77 000
Professorer HumSam 60 100 67 500 79 000 89 800 106 800
Professorer MedFarm 71 300 75 800 83 200 88 400 104 400
Professorer TekNat 74 000 75 300 85 600 100 000 128 000
Forskare HumSam 38 600 42 800 46 300 52 900 96 000
Forskare MedFarm 38 000 39 800 44 000 52 400 100 000
Forskare TekNat 36 000 38 500 42 500 50 500 72 100

Hitta rätt i statistiken

För dig som inte är bekant med Uppsala universitets lönestatistik och hur den ska utläsas så finns det flera saker som kan vara bra att veta.

Vilken kategori tillhör jag?

De befattningar som hör till lärar och forskaranställningar är:

 • Forskarassistent
 • Forskare
 • Gästprofessor
 • Postdoktor
 • Professor
 • Seniorforskare
 • Seniorprofessor
 • Universitetsadjunkt
 • Universitetslektor
 • Universitetslektor, biträdande

För lärare och forskare sorteras statistiken utefter Uppsala universitets tre olika vetenskapsområden vilka är:

 1. Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap (HumSam) som innehåller 6 fakulteter och totalt 39 institutioner och enheter.
 2. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci (MedFarm) som innehåller 2 fakulteter och totalt 24 institutioner, centrumbildningar och enheter.
 3. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap (TekNat) som innehåller 1 fakultet, 5 sektioner och totalt 33 institutioner och enheter.

Klicka på vetenskapsområdena ovan för att ta reda på vilka institutioner och avdelningar som hör under vilket vetenskapsområde för att hamna rätt i statistiken.

Alla övriga befattningar, så kallad teknisk och administrativ personal, är samlade i ett separat dokument, dessa är inte sorterade på de tre vetenskapsområdena, utan hela universitetet.

Vad betyder siffrorna?

 • Minimum (Min) betyder den lägsta lönen som en person i den befattningen har och Maximum (Max) betyder den högsta lönen en person i den befattningen har.
 • 10 % betyder den tionde percentilen, det vill säga 90 % av lönerna för den befattningen är större än siffran som anges och 10 % är mindre än denna siffra.
 • 90 % betyder den nittionde percentilen, det vill säga 10 % av lönerna för den befattningen är större än siffran som anges och 90 % är mindre än denna siffra.
 • Median är i detta fall den lön som ligger precis i mitten av alla löner för den befattningen, det finns alltså exakt lika många individuella löner under den lönen som över den lönen.
 • Antal betyder hur många som hade befattningen vid den tidpunkt som statistiken togs ut.
Senast uppdaterad: 2024-01-19