Lönestatistik

På denna sida hittar du lönestatistiken för Uppsala universitet. Lönerna anges i kr/månad. Statistiken var senast uppdaterad mars 2023. För de befattningar där det inte finns några siffror i statistiken nedan, så har vi tagit bort den för att minska risken att man ska kunna identifiera enskilda individers löner.

Längre ner på sidan under Hitta rätt i statistiken finns förklaringar om hur statistiken ska tolkas.

Nedan är lönestatistik för lärar- och forskaranställningar sorterat på de tre olika vetenskapsområdena:

Nedan är lönestatistik för övriga anställningar över hela universietet, det vill säga tekniska och administrativa (TA) befattningar.

Nedan följer en tabell med lönestatistik för jämförelse för adjunkter, lektorer, professorer och forskare mellan de tre olika vetenskapsområdena vid universitetet.

Befattning & vetenskapsområde Minimum 10 % Median 90 % Maximum
Adjunkter HumSam 25 000 37 000 42 800 48 600 57 300
Adjunkter MedFarm 36 900 39 200 42 800 48 400 57 600
Adjunkter TekNat 32 400 40 000 45 500 50 400 54 800
Lektorer HumSam 43 700 47 100 51 500 56 300 75 400
Lektorer MedFarm 47 000 51 000 55 600 64 000 68 000
Lektorer TekNat 40 000 49 700 54 800 60 000 74 500
Professorer HumSam 61 500 66 000 75 400 86 300 115 400
Professorer MedFarm 72 000 72 400 80 200 87 200 100 900
Professorer TekNat 70 800 72 200 82 700 100 000 124 700
Forskare HumSam 39 500 41 100 44 750 51 000 93 000
Forskare MedFarm 36 000 38 300 42 200 51 000 100 000
Forskare TekNat 35 400 37 200 40 700 48 300 71 800

Hitta rätt i statistiken

För dig som inte är bekant med Uppsala universitets lönestatistik och hur den ska utläsas så finns det flera saker som kan vara bra att veta.

Vilken kategori tillhör jag?

De befattningar som hör till lärar och forskaranställningar är:

 • Forskarassistent
 • Forskare
 • Gästprofessor
 • Postdoktor
 • Professor
 • Seniorforskare
 • Seniorprofessor
 • Universitetsadjunkt
 • Universitetslektor
 • Universitetslektor, biträdande

För lärare och forskare sorteras statistiken utefter Uppsala universitets tre olika vetenskapsområden vilka är:

 1. Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap (HumSam) som innehåller 6 fakulteter och totalt 39 institutioner och enheter.
 2. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci (MedFarm) som innehåller 2 fakulteter och totalt 24 institutioner, centrumbildningar och enheter.
 3. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap (TekNat) som innehåller 1 fakultet, 5 sektioner och totalt 33 institutioner och enheter.

Klicka på vetenskapsområdena ovan för att ta reda på vilka institutioner och avdelningar som hör under vilket vetenskapsområde för att hamna rätt i statistiken.

Alla övriga befattningar, så kallad teknisk och administrativ personal, är samlade i ett separat dokument, dessa är inte sorterade på de tre vetenskapsområdena, utan hela universitetet.

Vad betyder siffrorna?

 • Minimum (Min) betyder den lägsta lönen som en person i den befattningen har och Maximum (Max) betyder den högsta lönen en person i den befattningen har.
 • 10 % betyder den tionde percentilen, det vill säga 90 % av lönerna för den befattningen är större än siffran som anges och 10 % är mindre än denna siffra.
 • 90 % betyder den nittionde percentilen, det vill säga 10 % av lönerna för den befattningen är större än siffran som anges och 90 % är mindre än denna siffra.
 • Median är i detta fall den lön som ligger precis i mitten av alla löner för den befattningen, det finns alltså exakt lika många individuella löner under den lönen som över den lönen.
 • Antal betyder hur många som hade befattningen vid den tidpunkt som statistiken togs ut.
Senast uppdaterad: 2023-04-26