Lön vid nyanställning

Uppsala universitet tillämpar individuell lönesättning, men det finns vissa riktlinjer för institutionerna. I normalfallet sätts lönen mellan den 10:e och den 90:e percentilen för vad som gäller för befattningen. Vid lönesättning av lärare och forskare ska ny lön relateras till lönenivåer inom respektive vetenskapsområde där fakulteten för utbildningsvetenskaper betraktas som ett eget område. Inom medicinsk fakultet ska kliniker och prekliniker jämföras varför sig.

Faktorer som kan påverka lönen vid nyanställning är arbetsuppgifterna/befattning, marknadskänslighet samt personliga meriter med anknytning till den aktuella befattningen.

Du hittar den senaste lönestatistiken vid universitetet under sidan Lönestatistik. För närmare och mer uppdaterad information om lönestatistiken vid Uppsala universitet kan du som medlem i ett Saco-förbund vända dig till oss på Saco-S-föreningen.

Uppsala universitet kommer troligtvis ha en lönerevision per den 1 oktober 2023. I normalfallet har alla som har anställts före 1 juli ingått i lönerevisionen hur det är i år (2023) är ännu inte beslutat. När Saco-S-föreningen förhandlar nya löner för anställningar som börjar den 1 juli eller senare, räknar vi upp lönerna med industrins "märke" 1,8 % om arbetsgivaren inte har angivit att personen ska ingå i lönerevisionen. De senaste lönerevisionerna visar på att märket är en bra indikator på var löneökningarna kan tänkas landa. Märket gäller för hela universitetet och det är möjligt och till och med troligt att det kommer att finnas variationer mellan vetenskapsområdena, institutioner och avdelningar på universitetet, och mellan individer på institutionerna.

Om du påbörjar din anställning ska du få reda på om du ingår i lönerevisionen eller inte. Om inte, kan det vara bra att förhandla upp lönen.

Senast uppdaterad: 2023-06-19