Schablonsemester

Vilka har schablonsemester?

  • ​professorer
  • lektorer
  • adjunkter
  • biträdande lektorer
  • forskarassistenter
  • forskare
  • postdoktorer
  • doktorander (inkl assistenter med doktoranduppgifter)
  • amanuenser

Teknisk och administrativ personal har inte schablonsemester.

När infaller schablonsemestern?
Schablonsemester innebär att semestern automatiskt börjar från måndag efter midsommar tills det att årets semesterdagar är slut.

När betalas den ut?
Semesterersättningen för schablonsemestern betalas ut med oktoberlönen.

Undantag från schablonsemestern?
Om du önskar att ha semester en annan tid på året behöver du komma överens om det med din prefekt/motsvarande. Det är arbetsgivaren som bestämmer hur årssemestern ska förläggas, men arbetsgivaren ska ta hänsyn till dina önskemål. Överenskommelsen behöver vara skriftlig och löneenheten måste ha den senast den 31 maj​ det år det gäller. Om du har beviljats undantag från schabonsemestern ansöker du om semester själv i Primula webb för varje semestertillfälle.

Om du har fått beviljat mer än tio dagar semester innan midsommar kommer du inte att omfattas av schablosemester. Om du är föräldraledig, sjukledig eller tjänstledig när det skulle ha varit schablonsemester, då kommer du heller inte att omfattas av schablonsemester.

Inte försäkrad under schablonsemestern
Om du ska arbeta under schablonsemestern behöver du och din prefekt/motsvarande ha en överenskommelse om detta för att du ska vara försäkrad på din arbetsplats. Den överenskommelsen kan exempelvis vara ett schema eller att du skickar ett e-brev innan du åker till jobbet. Det är extra viktigt om du arbetar i en laborativ miljö.