Pensionen

De allra flesta har pension från flera håll. Din pension kan bestå av:

 • Den allmänna pensionen
 • Tjänstepensionen
 • Det egna sparandet

Den allmänna pensionen (orange kuvert)

Allmän pension tjänar du in genom att betala skatt på dina inkomster. Så snart du börjat tjäna in till din allmänna pension får du varje år ett orange kuvert som innehåller ett årsbesked över din allmänna pension från Pensionsmyndigheten. Du får också en prognos över vad du kan få per månad i pension. Den allmänna pensionen innehåller:

 • Inkomstpension
 • Premiepension

Arbetsgivaren betalar in 16 % av lönebeloppet till inkomstpensionen och 2,5 % till premiepensionen.

Utvecklingen av inkomstpensionen beror inte på börsutvecklingen utan är i stället kopplad till ett inkomstindex som är ett mått på utvecklingen av genomsnittsinkomsten i Sverige. Det innebär att när löntagarnas inkomster ökar så ökar värdet på inkomstpensionspengarna i samma takt.

Premiepensionen däremot är den del av den allmänna pensionen där intjänade pengar sparas i ditt namn. Pengarna placeras i fonder enligt den fördelning som du senast bestämt eller i AP7 Såfa om inget val har gjorts.

Har du låg inkomstgrundad pension kan du ha rätt till garantipension och vissa har även tilläggspension.

Tjänstepensionen

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till olika delar i din tjänstepension. Hur mycket som sätts av bestäms av hur hög lön du har. För en av delarna kan du välja hur den ska förvaltas. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner. Vill du ändra ditt val kan du göra det på Dina pensionssidor på spv.se.

Vilket år du är född påverkar hur din tjänstepension ser ut:

 • Om du född 1988 eller senare tillhör du tjänstepensionsavtalet PA 16, avdelning I
 • Om du är född före 1988 tillhör du generellt sett tjänstepensionsavtalet PA 16, avdelning II

Om du är född före 1988 betalar din arbetsgivare in pengar som motsvarar 4,5 procent av din lön till din tjänstepension fram till 65 års ålder, samt eventuell förmånsbestämd ålderspension. Din tjänstepension består av följande två eller tre delar:

 • Den valbara delen: motsvarar 2,5 procent av din lön
 • Kåpan Tjänste: motsvarar 2 procent av din lön
 • Förmånsbestämd ålderspension: alla födda före 1973 tjänar in till denna del (7,4 % av lönen upp till 37 800 kr/månad och 60 % av lönen mellan 37 800 och 50 000 kr/månad), de födda efter 1973 och har en månadslön över 37 063 kronor kan du också ha rätt till denna del

Efter 65 års ålder betalar arbetsgivaren inte längre in till tjänstepensionen och anställningen blir billigare för arbetsgivaren.

Om du är född 1988 eller senare betalar arbetsgivaren in pengar som motsvarar 6 procent av din lön till din tjänstepension fram till 67 års ålder (åldern kan komma att höjas). Har du en lön över 38 438 kronor i månaden betalar arbetsgivaren in 31,5 procent på din lön från 38 439 kronor och uppåt. Din tjänstepension består din tjänstepension av följande tre delar:

 • Den valbara delen: motsvarar 2,5 procent av din lön
 • Kåpan Tjänste: motsvarar 2 procent av din lön
 • Kåpan Flex: motsvarar 1,5 procent av din lön (efter löneavdrag). Den här delen kan du använda för att till exempel gå ner i arbetstid innan du går i pension

Det egna sparandet

Du kan också spara privat till din pension i bank eller via försäkringsbolag om du vill. Det är ett frivilligt sparande. Privat pensionsförsäkring har varit ett avdragsgillt pensionssparande som funnits under lång tid. Avdragsrättens storlek har under åren sänkts och slopades helt 1 januari 2016. De allra flesta bör därför sluta att spara i privat pensionsförsäkring för att undvika att bli dubbelbeskattad. Du blir dubbelbeskattad eftersom du inte längre får göra avdrag för det belopp som du sätter in, men ändå kommer att få betala inkomstskatt på det beloppet när du tar ut pensionen.