Lagar, avtal och riktlinjer

Det finns ett antal lagar avtal och riktlinjer som reglerar verksamheten vid Uppsala unviersitet eftersom det är ett statligt universitet.

Några av de lagar som är aktuella för de som arbetar på Uppsala universitet är:

Under denna sida hittas även centrala avtal samt lokala avtal och även lokala riktlinjer.