Saco-S-rådets valberedning

Valberedningen består normalt av tre ledamöter, varav en samman­kallande. De två vid myndigheten största förbunden samt förvaltningens Saco-S-förening skall vara representerade. Valberedningen förbereder val av ordförande, vice ordförande och sekreterare samt ytterligare två ledamöter till styrelsen.
(Valberedningens arbete)

Årsmötet (november 2018) valde Eric Stempels, SULF (sammankallande) och Mikael Olsson, Naturvetarna. Enligt stadgarna ska Saco-S-föreningen vid förvaltningen vara representerad i valberedningen. Årsmötet gav den planerade extrastämman i uppdrag att utse en ledamot från förvaltning. 

Eric Stempels - Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Astronomi och rymdfysik (SULF)

Mikael Olsson, Miljökemist vid Biomedicinskt centrum; BMC-intendenturen (Naturvetarna)