Saco-S-föreningens styrelse

Saco-S-föreningens styrelse har styrelsemöte en gång i veckan. Styrelsen diskuterar framförallt föregående och kommande veckas MBL-förhandlingar, men även aktuella utredningar, arbetsmiljöfrågor, omorganisationer och olika typer av medlemsfrågor. Dessutom är det styrelsen som på delegation av rådet utser förtroendevalda i olika nämnder och styrelser, samt de skyddsombud som är medlemmar i ett Saco-förbund. Saco-S-rådets styrelsemöten är protokollförda och publiceras fortlöpande på hemsidan.

Ordförande
Kirsi Höglund
ansvarar för avtalsförhandlingar. Övergripande ansvar för Saco-S-föreningens verksamhet.
Vice ordförande
Johanna Norberg Hägglund
ansvarar för förhandlingar och medlemsärenden vid Humanistiskt- samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, samt avtalsförhandlingar. Övergripande ansvar för Saco-S-föreningens verksamhet.
Sekreterare
Robert Malmgren
ansvarar för förhandlingar och medlemsärenden vid Tekniskt-naturvetenskapliga vetenskapsområdet
Ledamot
Claes Thorén
Ledamot
Cajsa Bartusch
går parallellt med Robert Malmgren med medlemsärenden inom det Tekniskt-naturvetenskapliga vetenskapsområdet.
Ledamot
Petra Eriksson
ansvarar för förhandlingar och medlemsärenden inom det Humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.
Ledamot
Gunilla Ransbo
Suppleant
Mats Målqvist