Skyddsombud

Saco-S vid Uppsala universitet har ingen möjlighet att hålla en uppdaterad lista på skyddsombuden, bland annat för att alla inte är medlemmar i ett Sacoförbund (utan några är medlemmar i ST eller Seko). Det är arbetsgivaren som har ett ansvar att tillhandahålla information om vem som är skyddsombud på din arbetsplats. Även huvudskyddsombuden ska ha aktuell information om skyddsombuden inom "sitt" skyddsområde. Kontaktuppgifter till huvudskyddsombuden hittar du här.


(Länk: Skyddsombudens uppdrag)

Here is some information about the safety representative assignment in English: https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/safety-representatives/