Löneförhandlare

Vid 2019-års löneförhandlingar

Råd och stöd, samt lokal förhandling (lönesamtalsmodellen)
Per Sundman, Tina Hedmo, Kirsi Höglund och Robert Malmgren
​Cajsa Bartusch och Johanna Norberg Hägglund gick parallellt.

​Råd och stöd inför lönesättande samtal och stöd/närvarar vid eventuella fyrpartssamtal
Anders Lagerstrand (förvaltningen) och Per Sundman (biblioteket)